konferencje szkolenia
Więcej konferencji i szkoleń

6. Konferencja Naukowo-Techniczna DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 2017

Konferencja odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2017 r.

Konferencja DMIUT 2017 ma na celu upowszechnianie i rozwój wiedzy w zakresie szerzej rozumianej diagnostyki stanu materiałów i urządzeń technicznych i poświęcona głownie diagnostyce wynikających z eksploatacji zmian w mikrostrukturze oraz diagnostyce poziomu naprężeń występujących w urządzeniach i konstrukcjach.

To wydarzenie będzie forum umożliwiającym kontakt multilateralny czterech podmiotów:

  1. naukowców z ośrodków naukowych opracowujących i proponujących innowacyjne metody diagnostyki,
  2. kadry technicznej z przemysłu poszukującej nowych skutecznych metod diagnostyki urządzeń technicznych,
  3. towarzystw notyfikujących odpowiedzialnych za akceptowanie i wdrażanie do praktyki przemysłowej nowych metod diagnostyki oraz
  4. firm opracowujących i dostarczających aparaturę diagnostyczną. 

Konferencja powinna także stymulować integrację działalności naukowej ośrodków akademickich i branżowych zajmujących się diagnostyką materiałów i urządzeń oraz współpracę tych ośrodków z przemysłem w celu weryfikacji innowacyjnych metod diagnostyki. Konferencja ma charakter krajowy, ale specyfika ośrodków organizujących konferencję, a także i lokalizacja konferencji stanowią przesłanki do twierdzenia, że głównym adresatem konferencji są przedstawiciele przemysłu zlokalizowanego w strefie Pomorza.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
• trwałość i niezawodność materiałów i urządzeń technicznych,
• zużycie eksploatacyjne, procesy degradacji i niszczenia materiałów,
• diagnostyka stanu materiałów i obiektów w gospodarce morskiej,
• diagnostyka stanu materiałów i obiektów stosowanych w energetyce,
• diagnostyka stanu materiałów i urządzeń stosowanych w transporcie,
• diagnostyka komputerowa.

TERMIN KONFERENCJI: 29 VI - 1 VII 2017

MIEJSCE KONFERENCJI: Politechnika Gdańska; ul Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

ORGANIZATORZY:
NNT Sp. z o.o. Innowacyjne Techniki Badań Nieniszczących, POLITECHNIKA GDAŃSKA, AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, AKADEMIA MORSKA

KONTAKT:
grzegorz.kilarski@nntlab.com

Kategorie: Diagnostyka i media

pozostałe konferencje i szkolenia
Partnerzy
Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Media Polska
FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116