Misja

Studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobrana tematyka czasopisma to efekt współpracy z ekspertami, praktykami, osobami na co dzień odpowiedzialnymi za organizację działów utrzymania ruchu, zarządzanie produkcją oraz parkiem maszynowym.

W czasopiśmie Służby Utrzymania Ruchu udzielamy odpowiedzi m.in. na pytania: Gdzie szukać rozwiązań w optymalizacji kosztów? W które rozwiązania diagnozujące warto inwestować? Jak zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy? Jak wdrażać wytyczne znowelizowanych dyrektyw oraz jak przygotować się do kontroli UDT i PIP?

Czasopismo publikuje co roku: „Ogólnopolskie Badanie Służb Utrzymania Ruchu” oparte o ankiety przeprowadzone wśród kierowników utrzymania ruchu, dyrektorów technicznych i kierowników produkcji z ponad 400 firm produkcyjnych, „Casebook branży spożywczej” oraz „Przewodnik szefa utrzymania ruchu”. W portfolio tytułu znajdują się również dwa doceniane przez branże, prestiżowe cykliczne Wydarzenia: Kongres Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance oraz jesienne Szkolenie Służb Utrzymania Ruchu.

GŁÓWNE DZIAŁY:

Temat numeru - Szczegółowa analiza wybranego zagadnienia z zakresu utrzymania ruchu. Tematyka poruszana w numerach w 2016 roku: hydraulika i pneumatyka, automatyka, bezpieczeństwo, energetyka, diagnostyka, IT.


• Maintenance Best Practicies
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Word Class Manufacturing
• Zarządzanie i Koszty
• Hydraulika i Pneumatyka
• Diagnostyka
• Bezpieczeństwo i Prawo
• Logistyka produkcji
• Energetyka i Ochrona środowiska
• Systemy IT i ICT
• Gospodarka smarowo-olejowa


CHARAKTER:

 

Czasopismo o charakterze informacyjnym, przeznaczone dla kadry kierowniczej i dyrektorów odpowiedzialnych m.in. za inwestycje, gospodarkę remontową, procesy produkcji, utrzymanie ruchu, a także obsługę techniczną infrastruktury zakładów produkcyjnych.


Objętość: 100 stron, Zasięg: ogólnopolski, Nakład: 4 tys. egzemplarzy.

 

Redakcja:
Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich
treści w serwisie zaloguj się bądź zarejestruj
Forum Press Logo FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Tel. 061 66 83 116