Odc. 6. – Zabezpieczenie ślizgowego łożyska osiowego – może jakoś to będzie

W nadzorze stanu technicznego można wyróżnić pomiary mniej i bardziej ważne. Do tych ostatnich bezwzględnie należy nadzór ślizgowego łożyska oporowego maszyn krytycznych. I tej to właśnie problematyce, z perspektywy „jakoś to będzie", jest poświęcony dzisiejszy odcinek „Czarnego humoru w UR”.

 

REKLAMA

​​

„Filozofia <> wskazuje na przewagę spontaniczności nad planowaniem. Taka mentalność była już Polakom w przeszłości przypisywana i wydaje się, że wielu Polaków było z tego zadowolonych, jakby zapominając, że w historii na takim podejściu niejednokrotnie przegrywaliśmy” – uważa dr hab. Mirosław Pęczak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Ta wypowiedź z polskim kontekstem, na niwie techniki, jest prawdziwa także w stosunku do wielu (wszystkich?) innych narodowości.

 

Nadzór przesuwu osiowego wirników

Nadzór położenia osiowego wirnika łożyskowanego ślizgowo jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń turbin, sprężarek, pomp, niektórych przekładni i innych maszyn łożyskowanych ślizgowo. Ten nadzór położenia osiowego służy ocenie stanu technicznego (=ST) łożyska oporowego. W odniesieniu do turbin wielokorpusowych innym równie ważnym pomiarem jest także nadzór wydłużeń względnych, tyle że nie jest on związany z bardzo szybką zmianą ST. Tak więc w niniejszym odcinku ograniczę się wyłącznie do dyskusji wybranych kwestii dotyczących położenia osiowego w rozumieniu zabezpieczenie ze względu na ST łożyska oporowego (lub w przypadku maszyn pionowych: łożyska nośnego).

 

Wykorzystywane pomiary

Do nadzoru pracy łożyska oporowego zasadniczo są wykorzystywane 2 podstawowe pomiary: położenie osiowe wirnika oraz temperatura segmentów łożyska. „Zasadniczo”,  bowiem czasami wykorzystuje się też pomiary dodatkowe, w tym m.in.: drgania względne na kierunku osiowym, pomiar grubości filmu olejowego między segmentem a tarczą oporową, ciśnienie oleju i inne.

W niniejszej publikacji skupię się na wymienionych w pierwszej kolejności pomiarach podstawowych.

 

Wymagania

Wymagania możemy podzielić na dwie kategorie: (i) techniczne i (ii) formalne.

Pierwszy ważnym wymogiem technicznym może być odległość lokalizacji czujnika wykorzystywanego w celu prowadzenia takiego nadzoru od tarczy łożyska oporowego. „Może być”, bowiem ograniczenie tej odległości jest wymagane w odniesieniu do maszyn, w których wał podlega znacznemu nagrzaniu. Takie zlimitowanie jest oczywiście bardzo ważne w przypadku turbin parowych. W ramce „Wymagania dla osiowej lokalizacji czujnika nadzoru położenia osiowego wirnika, który podlega znacznej zmianie temperatury”  pokazano zalecany scenariusz lokalizacji czujników nadzorujących położenie osiowe wału1.

W maszynach jednokorpusowych, a więc także w przypadku mniejszych turbin parowych, łożysko oporowo-nośne jest na ogół łożyskiem skrajnym (w przypadku turbozespołów parowych: pierwszym łożyskiem turbiny). W przypadku turbin wielokorpusowych łożysko oporowe znajduje się na ogół między turbiną WP oraz SP2.

Różne względy konstrukcyjne maszyny mogą rzutować na trudności przy wdrażaniu nadzoru łożyska oporowego. Mogą to być np. gabaryty łożyska, temperatura wirnika, w przypadku maszyn pracujących w obszarze O&G również wymagania ATEX-owe. Natomiast ze względu na fakt, że zerwanie filmu olejowego prowadzi najczęściej do bardzo szybkiego i znacznego nagrzania się elementów łożyska i w konsekwencji szybkiego zużycia ciernego jego powierzchni roboczych, zabezpieczenie to jest bardzo ważne. W konsekwencji, przy jego realizacji, na ogół jest wymagana redundancja torów pomiarowych.

Wykorzystywany w obszarze O&G standard API STD 670 [1] zaleca wykorzystywanie w celu nadzoru łożyska oporowego dwóch torów pomiarowych.

Podobne rozwiązanie w latach 90. było także wykorzystywane w przypadku systemów monitorowania i zabezpieczeń licznych dużych turbin parowych, a to najczęściej z tego względu, że dostępne do połowy lat 90. systemy miały na ogół monitory 2-kanałowe i w konsekwencji wykorzys...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy