Autor: Adam Gałach

Prezes zarządu Galach Consulting Sp. z o.o., od ponad 20 lat zawodowo zaangażowany w problematykę cyberbezpieczeństwa. Realizował projekty dla administracji rządowej i samorządowej, przemysłu (w tym największych przedsiębiorstw w Polsce), instytucji finansowych i firm telekomunikacyjnych. Współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie normalizacji mechanizmów ochrony informacji w systemach informatycznych. Autor szeregu publikacji fachowych. Współtwórca polskiego oddziału ISSA (Information Systems Security Association).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mądrze prowadź politykę cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowej

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed atakami cybernetycznymi jest w dzisiejszych czasach absolutną koniecznością. Przedsiębiorstwo musi wypracować i wdrożyć koncepcję ochrony swoich aktywów w tym obszarze. Jej efektywność uzależniona jest od prawidłowego zidentyfikowania i oszacowania zagrożeń, spójności i wzajemnego uzupełniania się poszczególnych rozwiązań, a przede wszystkim do jej dostosowania do rzeczywistych wymagań organizacji.

Czytaj więcej

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – czy zlecić je specjalistom?

Outsourcing procesów związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla organizacji nieposiadających zespołów dedykowanych do tych zadań. Oczywiście konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, zarówno poprzez stosowne klauzule umowne, jak i weryfikację doświadczenia i kompetencji zespołu wykonawcy, w tym potwierdzonych stosownymi certyfikatami branżowymi.

Czytaj więcej

Jak skutecznie zadbać o cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych?

Przemysłowe systemy informatyczne, w tym systemy klasy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) stanowić mogą cel cyberataku. Wybór ten może być uzasadniony potencjalnie niskim poziomem ich zabezpieczenia, jak i skutkami, jakie mogą być wywołane przez atak.

Czytaj więcej