Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raport

Jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?

Wydanie

NR 1 (Styczeń 2017)

Formaty

PDF

NR 1 (Styczeń 2017)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Wzór protokołu powypadkowego jest załącznikiem do Rozrządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 Nr 227, poz. 2298). Najistotniejsze kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę przy uzupełnianiu protokołu, to:

  • Określenie dwuosobowego zespołu powypadkowego (pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy,

a w przypadku jego braku – przedstawiciel pracowników).

  • 14-dniowy termin, w którym protokół należy sporządzić (od powzięcia informacji o wypadku).
  • Rzetelny opis okoliczności zdarzenia.
  • Dokładne ustalenie przyczyn wypadku i, co za tym idzie, wyciągnięcie właściwych wniosków oraz określenie działań profilaktycznych, adekwatnych do ustalonych przyczyn.
  • Prawna kwalifikacja zdarzenia – czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, czy nie, wraz z uzasadnieniem.
  • Po zapoznaniu z protokołem poszkodowanego bądź członka rodziny, protokół powinien być zatwierdzony przez pracodawcę w ciągu 5 dni.
  • W protokole należy również zamieścić adnotacje o właściwym sądzie pracy, do którego pracownik może wnieść odwołanie, w razie gdy nie zgadza się z treścią protokołu.

Szczegółowe zalecenia dotyczące protokołu wypadkowego oraz zasady prowadzenia postępowania powypadkowego zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadku (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 870).


dr Małgorzata Senator

główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. ppoż., Open BHP

Komentarze ()

Brak komentarzy

Napisz własny komentarz