Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: dr Małgorzata Senator

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. ppoż.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2014 roku nabyła uprawnienia inspektora ds. ppoż. Od 2011 roku prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie BHP – Open BHP (openbhp.pl). Współpracuje z wieloma firmami z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej czy usługowej. Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w tematyce BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP we Wrocławiu.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz