Autor: dr Małgorzata Senator

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. ppoż.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2014 roku nabyła uprawnienia inspektora ds. ppoż. Od 2011 roku prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie BHP – Open BHP (openbhp.pl). Współpracuje z wieloma firmami z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej czy usługowej. Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w tematyce BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP we Wrocławiu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Bezpieczna praca z maszyną

Dla osoby zajmującej się na co dzień bezpieczeństwem pracowników maszyna w zakładzie oznacza generowanie zagrożeń – tak dla operatora, jak i postronnych pracowników. Jak zminimalizować zagrożenia?

Czytaj więcej

Bezwypadkowa logistyka

Każda gałąź przemysłowa w Polsce oprócz tego, że ma na celu osiągnięcie założonych przez siebie celów i dostarczenie produktów dla klientów, musi organizować pracę tak, aby była ona dla pracowników bezpieczna i higieniczna.

Czytaj więcej

Bezpieczne stanowisko pracy – bezpieczna obsługa maszyny

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–216§1).

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracowników na produkcji – raport

Coraz więcej firm korzysta z systemów do zarządzania i sterowania produkcją. Większość fabryk ulega reorganizacji, zmienia się ich struktura. Dzięki rozwojowi automatyzacji menedżerowie zyskują nowe narzędzia minimalizacji ryzyka. Z punktu widzenia BHP najistotniejszą zaletą automatyzacji produkcji jest jej znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa pracy – zmniejsza się ryzyko wypadków przy pracy, co można zaobserwować, przyglądając się ich statystyce.

Czytaj więcej

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn

Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka maszyn i robota – jak ją wykonać poprawnie?

W ramach czasopisma SUR niejednokrotnie poruszany był temat oceny ryzyka, przede wszystkim w kontekście jego minimalizowania na danym stanowisku pracy (ryzyko zawodowe). W tym numerze skupię się jednak na poprawności wykonania oceny ryzyka dla maszyn, robotów czy linii produkcyjnych.

Czytaj więcej

Najskuteczniejsze strategie poprawy bezpieczeństwa na produkcji

Bezpieczeństwo na produkcji powinno być priorytetem jej funkcjonowania. Każda maszyna czy urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte 
w dyrektywie maszynowej (maszyny wyprodukowane po 1.05.2004 r.) lub dyrektywie narzędziowej (maszyny wyprodukowane przed 1.05.2004 r.). Pamiętać należy, że nie tylko maszyny stanowią zagrożenie na produkcji, ale również narzędzia (ręczne, elektryczne, pneumatyczne itp.) czy przede wszystkim sami pracownicy.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo maszyn w codziennej pracy działu utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu zapewnia ciągłość funkcjonowania produkcji. Jest to jeden z najważniejszych działów w firmie, którego głównym zadanie stanowi zapewnienie sprawnego działania maszyn, urządzeń i całej infrastruktury technicznej zakładu.

Czytaj więcej

Najskuteczniejsze strategie poprawy bezpieczeństwa w parku maszynowym

Bezpieczeństwo na produkcji powinno być priorytetem jej funkcjonowania. Każda maszyna czy urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie maszynowej (maszyny wyprodukowane po 1.05.2004 r.) lub dyrektywie narzędziowej (maszyny wyprodukowane przed 1.05.2004 r.). Pamiętać należy, że nie tylko maszyny stanowią zagrożenie na produkcji, ale również narzędzia (ręczne, elektryczne, pneumatyczne itp.) czy przede wszystkim sami pracownicy.

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące maszyn i urządzeń zasilanych prądem

Pracujące maszyny i urządzenia są źródłem licznych zagrożeń, niekiedy lekceważonych czy niedocenianych, a czasami wręcz stwarzanych wskutek niewłaściwego postępowania z nimi. Osobami narażonymi na zagrożenia są przede wszystkim operatorzy czy konserwatorzy, ale bywają także osoby postronne znajdujące się w obrębie pracującego urządzenia.

Czytaj więcej