Bezpieczeństwo maszyn na hali produkcyjnej

Utrzymanie ruchu Technologie

Pracujące w hali produkcyjnej maszyny oraz obsługujący je pracownicy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Maszyny i człowiek tworzą produkt, który generuje dochody zakładu pracy. Maszyny, które można spotkać na halach produkcyjnych, mogą być zarówno bardzo proste, jak i bardzo skomplikowane w użytkowaniu oraz mogą stwarzać szereg zagrożeń.

Praca przy każdej maszynie wymaga szczególnej uwagi i ostrożności oraz znajomości występujących zagrożeń. Bezpieczeństwo pracy uwarunkowane jest w szczególności znajomością budowy i zasad pracy urządzeń, prawidłowym wykonywaniem czynności eksploatacyjnych oraz ścisłym przestrzeganiem zasad organizacji pracy i wymagań przepisów.

REKLAMA

​​

Uregulowania prawne

W celu wyeliminowania czy ograniczenia zagrożeń stworzono szereg uregulowań – wymagań odnoszących się do zabezpieczenia maszyn przed ich niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym oddziaływaniem. Uregulowania te zostały wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), implementującego do prawa krajowego wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. 
Maszyny używane, o ile nie były po pierwszym wprowadzeniu do obrotu poddane istotnym zmianom, są uznawane jako już wcześniej wprowadzone do obrotu i nie podlegają dyrektywie maszynowej, lecz dyrektywie 2009/104/WE – zwanej dyrektywą narzędziową. Dyrektywa 2009/104/WE dotyczy minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, obowiązujący właścicieli maszyn wyprodukowanych lub wprowadzonych na rynek polski przed 1 stycznia 2003 r. Maszyny takie nie muszą spełniać wymagań zasadniczych podanych w dyrektywie maszynowej. Postanowienia dyrektywy narzędziowej zostały wprowadzone do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

Projektowanie

Przede wszystkim należy pamiętać, że maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być obsługiwana, regulowana i konse...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy