Dział: Utrzymanie ruchu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowa dyrektywa maszynowa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 w sprawie maszyn

Po kilku latach dyskusji, negocjacji i wypracowywania kompromisów 29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano finalny tekst Rozporządzenia (UE) 2023/1230 w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy Rady 73/361/EWG. Producenci i użytkownicy maszyn, integratorzy systemów oraz wszelkie instytucje związane z branżą maszynową zyskali tym samym unowocześnione podejście do nowych wyzwań wynikających z postępu technicznego. Od 2006 r. upłynęło przecież już 17 lat, a jak wiemy, postęp techniczny jest obecnie bardzo szybki, zwłaszcza jeśli mówimy o tym w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej.

Czytaj więcej

Tork z nagrodą przyznawaną przez ekspertów branżowych Konfederacji Lewiatan

Nagrody Superbrands otrzymują najsilniejsze marki na rynkach w 90 krajach. W tym roku odbyła się Gala Finałowa XVII edycji projektu w Polsce. W gronie laureatów tej prestiżowej nagrody jest marka Tork, dostawca profesjonalnych produktów i usług do utrzymania higieny

Czytaj więcej

Konferencja szefów produkcji już za nami

W dniach od 13 do 14 listopada we Wrocławskim Ibis Styles Centrum miał miejsce Kongres Szefów Produkcji, Mistrz Produkcji 4.0. Kongres ten odbywał się pod hasłem „Jak kompetencje Lidera wpływają na efektywność produkcji?”

Czytaj więcej

Zamykane trzpienie montażowe

Produkty zamykane, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku produkcyjnym poprzez zapobieganie nieuprawnionemu lub przypadkowemu otwieraniu, luzowaniu i zamykaniu połączeń elementów konstrukcyjnych. Te produkty oferują prosty, ale bardzo skuteczny sposób działania, co pokazują zamykane trzpienie montażowe i pokrętła gwiaździste
pięcioramienne.

Czytaj więcej

Wyważanie sztywnego wirnika z wykorzystaniem jednocześnie dwóch płaszczyzn pomiarowych

Zgodnie z normą PN-93/N-01361, wirnik sztywny, to wirnik, który utożsamiany jest z masą sztywną, i którego niewyważenie może być skorygowane w dwóch dowolnych płaszczyznach, zaś proces jego wyważania, to operacja polegająca na skorygowaniu rozkładu masy wirnika. Operację tę przeprowadza się dodając lub ujmując na promieniu korekcji tzw. masę korekcyjną, dla której suma sił odśrodkowych, a więc suma niewyważeń, jest równa bądź bliska zeru.

Czytaj więcej

Outsourcing gospodarki olejowej

Outsourcing to jeden ze skuteczniejszych sposobów na ograniczenie kosztów firmy. Polega na przekazywaniu zadań, procesów lub usług firmom zewnętrznym. Może on dotyczyć różnych obszarów działalności, jak IT, księgowość, obsługa klienta, produkcja, marketing i logistyka. W poniższym artykule omówimy korzyści, wyzwania i perspektywy rozwoju związane z outsourcingiem gospodarki olejowej w firmach przemysłowych.

Czytaj więcej

„Latające” kontenery

Suwnice przeznaczone do przemieszczania kontenerów wyróżnia przynajmniej kilka cech. Urządzenia tego typu mogą pracować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. W zależności od wymagań i warunków lokalnych dostosowuje się konfiguracje udźwigów i rozpiętości. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują konstrukcje z wysięgnicami. W przypadku transportowania większych obciążeń konstrukcja suwnicy często bazuje na dwóch dźwigarach. W niektórych rozwiązaniach przewidziano dwa wciągniki, które pracują w tandemie. Nowoczesne napędy mechanizmów zarówno wózka, jak i wciągnika bazują na przemiennikach częstotliwości, dzięki czemu zyskuje się wyjątkową precyzję podczas załadunku. Sterowanie jest możliwe z kabiny lub przy użyciu kasety sterującej, która dane z suwnicy wymienia za pomocą systemu radiowego przesyłu danych. Bardzo często uwzględnia się kabinę operatora jeżdżącą wraz z wciągnikiem. Zaletą takiego rozwiązania jest lepsza widoczność podczas załadunku.

Czytaj więcej

Nowa seria przeciwwybuchowych silników budowy wzmocnionej (Ex eb wg ATEX) w klasie sprawności IE3 (PREMIUM)

Ogólnoświatowa tendencja do ograniczania zużycia energii elektrycznej jest głównym motorem do wprowadzania nowych wyższych obligatoryjnych poziomów sprawności (MEPS – Minimum Energy Performance Standards) dla maszyn i urządzeń.

Czytaj więcej

Technologia czujników tworzy przyszłość handlu detalicznego

W logistyce dystrybucji handlu spożywczego zachodzą obecnie ważne zmiany: coraz więcej sprzedawców wykorzystuje mikrocentra logistyczne (MFC – Micro-Fulfill-ment Centers) po to, żeby stawić czoła wyzwaniom handlu detalicznego online. Oznacza to, że zamówienia są kompletowane niedaleko od klienta. Technologia czujników potrzebna do obsługi takich zamówień musi spełniać określone wymagania. Leuze oferuje rozwiązania odpowiednie do takich zastosowań.

Czytaj więcej

Cykl PDCA. Proces kołem się toczy

Cykl PDCA, znany również pod nazwą cykl Deminga lub koło Deminga, to jedno z tych uniwersalnych narzędzi, które możliwe jest do zastosowania w obszarach zarządzania jakością, Lean Management czy zarządzaniu projektami. Ponadto cykl ten często wspominany jest przez osoby z innych dziedzin czy zawodów przy okazji podejmowania różnych inicjatyw rozwojowych czy doskonalących. Wydaje się więc, że narzędzie to wpisało się na stałe do słownictwa inżynierów, menedżerów czy też szeregowych pracowników.

Czytaj więcej

Czysta, bezpieczna, bezsmarowa: firma igus przedstawia nową prowadnicę liniową o higienicznej konstrukcji

Wysokowydajne tworzywo sztuczne iglidur i stal nierdzewna tworzą razem łatwy w czyszczeniu i wyjątkowo higieniczny zestaw wózka i prowadnicy liniowej

Czytaj więcej