Powrót do przyszłości, czyli tradycja w nowoczesnych systemach utrzymania ruchu

Korespondencja własna z XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu – PolMaintenance 2024

Artykuły Wydarzenia Utrzymanie ruchu

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu odbył się już XVIII Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu – PolMaintenance 2024. Jak co roku, gościli na nim profesjonaliści związani z szeroko pojętym utrzymaniem ruchu, w tym szefowie działów UR, inżynierowie, koordynatorzy, analitycy, mechanicy, menedżerowie produkcji i liderzy zespołów SUR. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję magazynu „Służb Utrzymania Ruchu”, a jego przewodnim mottem było hasło Powrót do przyszłości.

Co prawda na samym Kongresie PolMaintenance 2024 zabrakło Martiego McFlya i profesora Emmetta Browna, ale ich duch – związany z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi – unosił się podczas dwudniowych, wrocławskich spotkań. Konferencję podzielono na dwie części. W pierwszym dniu było to łącznie szesnaście prelekcji i panel dyskusyjny. Drugi dzień przeznaczony był na praktyczne warsztaty i robocze zwiedzanie fabryki Hitachi Astemo we Wrocławiu. Konferencję poprowadziła Agnieszka Koizumi,  wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, specjalizująca się w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników.

REKLAMA

​​

Moc wykładów

Trudno w kilku słowach zawrzeć tematykę poruszaną podczas wykładów. W dużym skrócie prelekcje obejmowały optymalizację systemów magazynowych i systemów produkcyjnych, redukcję marnotrawstwa, restrukturyzację działów utrzymania ruchu, symulacje komputerowe, zagadnienia związane z Przemysłem 4.0, zarządzanie bezpieczeństwem, a także systemy CMMS – to tylko przykłady tego, o czym mogli posłuchać uczestnicy kongresu.
W tym miejscu warto wspomnieć o prelekcji otwierającej przygotowanej przez autorów dostępnego w serwisie YouTube kanału „Fabryki w Polsce”. Adrian Rec i Piotr Kupiec podzielili się wiedzą, w jaki sposób przygotowywać filmy promujące daną fabrykę. Jak unikać błędów w kadrowaniu, czego nie pokazywać, jak montować filmy i jak je promować. Autorzy kanału opowiedzieli również, jaką siłę promocyjno-marketingową mają tego typu produkcje filmowe i jak dzięki nim, pozytywnie lub negatywnie, postrzegać naszą fabrykę mogą kontrahenci.

Fot. 1. Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej FAiRP i prezes spółki ASTOR, opowiedział o stanie i rynku robotyzacji w Polsce

Ciekawym wykładem była również prezentacja poprowadzona przez pana Jacka Grzechowiaka z firmy RiskResponse. Zgromadzonym na kongresie uczestnikom przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i cyberbezpieczeństwa, związanego z ochroną obiektów przemysłowych. Ma to istotne znaczenie w czasach trwających na świecie konfliktów i zagrożeń związanych z działaniami hybrydowymi i terrorystycznymi. Dowiedzieliśmy się też, jakiego typu produkcja może być szczególnie zagrożona. 

Fot. 2. Restrukturyzacja działu utrzymania ruchu  na przykładzie Volvo BUS Poland i AIRA –  Szymon Jakubowski

Z kolei pan Jakub Widłak z SSI SCHAEFER zaprezentował różnego rodzaju rozwiązania automatyzacji magazynowej. W prezentacji porównano skuteczność automatycznych systemów transportowych AGV z tradycyjnymi przenośnikami taśmowymi. Przedstawiono również systemy identyfikacji obszarów podatnych na automatyzację i sposoby przygotowania istniejących linii produkcyjnych do integracji z nowymi systemami intralogistycznymi.
Oczywiście nie mogło zabraknąć zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w służbach utrzymania ruchu. Tomasz Mirowski, Chief Technology Officer w firmie 3SOFT, opowiedział o jakości danych, jakie można uzyskać i wczytać z czujników zaimplementowanych w maszynach produkcyjnych. W prezentacji poruszono również zagadnienia związane z minimalizacją kosztów, jaką możemy uzyskać na bazie działającej w firmie infrastruktury i algorytmów uczenia maszynowego. Pokazano również analizę danych w kontekście predykcji awarii na podstawie wdrożenia systemów AI w firmie produkującej maszyny budowlane – a to tylko wybrana tematyka kilku, z łącznie szesnastu wykładów. 

Fot. 3. Prelekcję otwierającą poprowadzili autorzy dostępnego w serwisie YouTube kanału „Fabryki w Polsce”, panowie Adrian Rec i Piotr Kupiec

Debata i warsztaty

Oprócz prelekcji, w pierwszym dniu konferencji został zorganizowany również panel dyskusyjny dotyczący Przemysłu 4.0, pt. Czwarta rewolucja przemysłowa – rzeczywistość w fabryce czy nadal wizja przyszłości? W panelu wzięli udział pan Karol Szewczyk z firmy Hitachi Astemo, Paweł Kania z Orange Polska, Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej FAiRP i prezes spółki ASTOR oraz, ze strony redakcji magazynu „SUR”, redaktor prowadzący Marcin Bieńkowski. Debatę poprowadziła Agnieszka Koizumi.

Fot. 4. Prelekcja Pawła Kani z Orange Polska na temat możliwości wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 przy wykorzystaniu technologii oferowanych przez firmy ICT

Podczas debaty przedstawiono zarówno stan obecny, jak i problemy związane z wdrażaniem założeń Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach. Oceniono też stan faktyczny oraz to, kiedy będziemy mogli mówić o antropocentrycznym Przemyśle 5.0. Nie zabrakło też omówienia roli sztucznej inteligencji w dzisiejszych systemach produkcyjnych i w utrzymaniu ruchu.
Drugi dzień kongresowy poświęcony był zagadnieniom praktycznym. Odbyły się tu dwa certyfikowane warsztaty: „Jak poprawić efektywność pracy na produkcji dzięki standaryzacji” oraz „Optymalizacja procesów produkcji dzięki posiadanym danym, czyli jak wykorzystać pełen potencjał informacji płynących z hali produkcyjnej”. Pierwsze z tych interaktywnych warsztatów poprowadzone były na podstawie dobrych praktyk firmy Hitachi Astemo, drugie przeprowadzili specjaliści z firmy 3SOFT.

Fot. 5. O przewidywaniu awarii maszyn i roli służb utrzymania ruchu w ich predykcji opowiedział Tomasz Mirowski z firmy 3SOFT

Podczas warsztatów Hitachi Astemo na konkretnych przykładach omówiono zagadnienia związane z komunikowaniem zmiany DORothy, poliwalencją, czyli oceną zdolności i możliwości pracownika do odgrywania kilku ról w miejscu zatrudnienia, synergię działań pomiędzy operatorami i pracownikami funkcyjnymi, macierze kompetencji i poprawy efektywności zasobów ludzkich przez standaryzację pracy (yamazumi). Oprócz tego uczestnicy tej części warsztatów mogli pogłębić swoją wiedzę o równoważeniu obciążenia linii produkcyjnych, balansowaniu pracy operatorów i analizie czasu trwania poszczególnych operacji na stanowisku pracy (karta czasu cyklu, analiza wartości dodanej).
Z kolei warsztaty firmy 3SOFT obejmowały takie zagadnienia, jak: Data Discovery, czyli w jaki sposób wykorzystać posiadane w firmie dane, synchronizację kluczowych wskaźników efektywności z wielu źródeł oraz monitorowanie wyników produkcji w czasie rzeczywistym. Oprócz tego omówiono również, w jaki sposób informacje kadrowe mogą poprawić efektywność produkcji, jak zmniejszyć stany magazynowe analizy dostępnych danych, a także prognozowanie w dziale utrzymania ruchu i jak reagować na bieżące problemy w procesie produkcji. A kolejny, XIX Kongres Służb Utrzymania Ruchu, już za rok!

Przypisy