Platformy do zarządzania energią w przemyśle – klucz do oszczędności i efektywności

Utrzymanie ruchu Energetyka Technologie

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie efektywność energetyczna i zrównoważone zarządzanie energią są priorytetem, systemy monitoringu i zarządzania energią stają się coraz ważniejsze. Firmy i instytucje wciąż poszukują sposobów, aby kontrolować i zoptymalizować swoje zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo postawa taka doskonale wpisuje się w obecną strategię państwa, która traktuje zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki jako jedno z kluczowych działań.

Narzędziem, które ma służyć do osiągnięcia zakładanych przez państwo celów, jest ustawa o efektywności energetycznej. Z ustawy tej wynika zupełnie nowy obowiązek, czyli przeprowadzanie audytów energetycznych przedsiębiorstw. Wprowadzenie certyfikatu ISO 50001 zwalnia przedsiębiorcę z tego obowiązku. Mierzenie i monitorowanie wykorzystywanej energii jest jednym z niezbędnych wymogów przy certyfikacji ISO 50001. Platforma KIO spełnia kryteria konieczne do uzyskania certyfikatu ISO 50001. Jednak jej funkcjonalność sięga znacznie dalej. Czy zatem zarządzając przedsiębiorstwem, stać mnie na to, by nie wdrażać platformy takiej jak KIO? 

REKLAMA

​​

Platforma KIO

Cały system KIO to prosty szereg – MONITOROWANE OBIEKTY > BRAMKI INTERNETOWE > PLATFORMA KIO

MONITOROWANE OBIEKTY – przesyłanie danych z dowolnej liczby punktów pomiarowych. 
BRAMKI INTERNETOWE – transmisja danych (Ethernet, Wi-Fi, GPRS). 
PLATFORMA KIO – przetwarzanie i analizowanie danych. 

Sama platforma oparta jest na sieci WEB, dlatego do analiz i danych mamy dostęp przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia (telefon, tablet, komputer). Dane można gromadzić na serwerze POLTECHNIK lub serwerze klienta. Trzecim rozwiązaniem jest KioBox, czyli komputer przemysłowy z zainstalowanym systemem KIO i wewnętrznym serwerem. 
Przejdźmy do opisu trzech najważniejszych modułów omawianej platformy. 
Moduł zaawansowanego monitorowania. Możemy w czasie rzeczywistym monitorować wszystkie dane z obiektów pomiarowych. Nie ma ograniczeń z uwagi na typ i ilość odczytywanych parametrów. Odczytujemy parametry zużywanej energii elektrycznej, ale też gazu, wody oraz wiele parametrów analogowych pochodzących z czujników: temperatury, ciśnienia czy drgań. Możemy monitorować efektywność energetyczną, obliczać koszty jednostkowe i dokonywać porównań na podstawie całej organizacji, grupy urządzeń lub pojedynczych urządzeń. 
Moduł zaawansowanego raportowania. Za pomocą tego modułu można konfigurować raporty, tworzyć budżety i analizy. Raporty tworzone są na podstawie bieżących parametrów monitorowanych urządzeń, ale możemy też dokonać analizy porównawczej z określonych okresów. Dzięki temu można zidentyfikować szczytowe obciążenia i nadmierne zużycie energii, co umożliwia podjęcie skutecznych działań zaradczych, aby zminimalizować obciążenie sieci elektrycznej i uniknąć kosztownych taryf szczytowych. Odczytane wartości możemy również zamienić na wyliczenia w wybranej walucie i na tej podstawie tworzyć raporty finansowe. Platforma KIO pozwala też rozszerzyć taką analizę o dane z istniejących już systemów SCADA i BMS. 
Monitoring stanu pracy, czyli moduł czujników i przełączników I/O. Śledzenie pracy urządzeń, czujników i maszyn jest istotne zarówno dla zapewnienia ich sprawności, jak i bezpieczeństwa. 
Platforma KIO oferuje możliwość kontroli stanów pracujących urządzeń. Za pomocą tego modułu możliwe jest zdalne zarządzanie czujnikami i ustawianie dla nich alarmów. Dla każdego urządzenia w KIO możemy definiować alarmy dotyczące przekroczeń stanów określonych parametrów lub zaistniałych wydarzeń. Możemy zobaczyć status alarmu, filtrować alarmy, oraz sprawdzić i porównać alarmy, które miały miejsce w przeszłości. Monitorowanie stanu pracy urządzeń pozwala na wykrywanie usterek lub awarii na wczesnym etapie. A to umożliwia planowanie konserwacji i przekłada się na zwiększenie efektywności produkcji. To tylko ogólnie przedstawione możliwości platformy KIO, ale wniosek nasuwa się sam. Systemy monitoringu i zarządzania energią stanowią kluczową technologię dla firm dążących do zrównoważonego i efektywnego zarządzania energią elektryczną. Jest to inwestycja, która nie tylko zwraca się w postaci obniżonych kosztów, ale także przyczynia się do większej konkurencyjności na rynku. Potrzebujemy precyzyjnych danych, aby móc podjąć właściwe decyzje.

oprac. red. na podstawie materiałów firmy Poltechnik

Przypisy