Wsparcie BHP za pomocą systemów zabezpieczenia technicznego

Utrzymanie ruchu Dodatek specjalny: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Współczesne systemy zabezpieczeń technicznych są przebogate w funkcjonalności, które są dużo szersze od typowych zadań security. Z jednej strony pozwala to na delegowanie zespołom ochronnym coraz to nowych zadań, z drugiej pozwala korzystać z rozwiązań security przez inne działy przedsiębiorstwa, w tym szczególnie działy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska (BHPiOŚ). Przyjęcie odpowiedniego modelu wykorzystania tych systemów zależne jest od organizacji przedsiębiorstwa, ale model ten nie wpływa na korzyści, bowiem one wynikają przede wszystkim z jakości systemów oraz kompetencji osób je użytkujących.

Fundament, czyli człowiek… ale nie sam

Zarządzanie bezpieczeństwem – jeśli nie jest samodzielnym procesem – lokalizowane jest z reguły w komórkach administracyjnych, choć czasami znajduje się wewnątrz struktur BHPiOŚ. I to właśnie rozwiązanie ma olbrzymi potencjał, przede wszystkim synergiczny.
Zanim przejdziemy do przeglądu możliwości tych systemów, warto poświęcić kilka chwil organizacji procesów security i safety. W zdecydowanej większości przypadków zarządzanie bezpieczeństwem – o ile nie jest samodzielnym procesem z własną strukturą organizacyjną – lokalizowane jest w komórkach administracyjnych. Niekiedy zarządzanie bezpieczeństwem lokalizowane jest wewnątrz struktur BHPiOŚ. Doświadczenia autora z pracy w takiej właśnie konfiguracji organizacyjnej są wyłącznie pozytywne, choć wymagały zdobycia wiedzy z typowego obszaru BHPiOŚ, czego się nie zrobi bez poświęcenia czasu i energii z uwagi na fakt, iż jest to obszar bardzo pojemny, a jednocześnie mocno regulowany prawnie. Niemniej praca w takiej konfiguracji pozwala na dostrzeżenie – a co ważniejsze, eksplorowanie – efektów synergii, poczynając od wzrostu prewencyjnego, a także prestiżowego znaczenia pracowników ochrony, poprzez zwiększenie ich wpływu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo biznesowe, po zaangażowanie w procesy bezpieczeństwa biznesu (security) osób, które zwykle sprawami tymi się nie zajmowały. Ten ostatni element z punktu widzenia zarządzania ryzykiem postrzegam jako największą korzyść, przede wszystkim z uwagi na fakt, że w procesy BHPiOŚ angażowani są właściwie wszyscy pracownicy, oczywiście w największym stopniu kadra menedżerska, ale to jednak proces rozciągający się na wszystkie poziomy personalne organizacji. I to jest naprawdę potencjał nie do przecenienia z punktu widzen...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy