Autor: dr Małgorzata Senator

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. ppoż.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2014 roku nabyła uprawnienia inspektora ds. ppoż. Od 2011 roku prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie BHP – Open BHP (openbhp.pl). Współpracuje z wieloma firmami z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej czy usługowej. Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w tematyce BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP we Wrocławiu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Techniczne środki ochrony pracowników przed zagrożeniami mechanicznymi

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). W celu zapewnienia ochrony musi przede wszystkim dokonać oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń na danym stanowisku pracy, czyli dokonać oceny ryzyka zawodowego.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych praw zagwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (art. 66). Ochrona życia i zdrowia pracowników to również podstawowy obowiązek pracodawcy (art. 15 Kodeksu pracy – dalej k.p.).

Czytaj więcej

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn

Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Czytaj więcej