Techniczne środki ochrony pracowników przed zagrożeniami mechanicznymi

Utrzymanie ruchu

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). W celu zapewnienia ochrony musi przede wszystkim dokonać oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń na danym stanowisku pracy, czyli dokonać oceny ryzyka zawodowego.

 

REKLAMA

​​

W razie stwierdzenia występowania zagrożeń pracodawca jest zobligowany wprowadzić środki techniczne i organizacyjne eliminujące lub ograniczające zagrożenia. W tym artykule chciałam skupić się na technicznych środkach chroniących pracowników przed zagrożeniami, w szczególności mechanicznymi.             

Zagrożenia mechaniczne, na które narażeni są pracownicy, to przede wszystkim te związane z:

 • ruchomymi częściami maszyn,
 • narzędziami wykonującymi pracę w maszynach, np. nóż, wiertło itp.,
 • fruwającymi cząstkami: iskry, wióry, odpryski, krople lub strugi płynów, a także unoszący się pył,
 • gorącymi elementami,
 • elementami pod napięciem,
 • materiałami sypkimi np. piasek, ziarno, śnieg (zaduszenie, przygniecenie),
 • pracami na wysokości.

Stosowane zabezpieczenia (techniczne środki ochronne) mają za zadanie ochraniać pracownika przed tymi zagrożeniami. Ich celem jest również eliminowanie lub kontrolowanie zagrożenia, muszą być także łatwe w użyciu, dawać odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz nie utrudniać normalnej pracy.

Techniczne środki ochronne dzielimy na osłony (materialna przegroda pomiędzy człowiekiem a niebezpiecznym czynnikiem mechanicznym) oraz urządzenia ochronne.

Osłony lub urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osób przed zagrożeniami powinny być:

 • osłonami stałymi,
 • ruchomymi osłonami blokującymi,
 • urządzeniami ochronnymi,
 • kombinacją osłon lub urządzeń ochronnych.

Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn osłony i urządzenia ochronne powinny: mieć wytrzymałą konstrukcję; być stabilnie zamocowane na swoim miejscu; być umieszczone w odpowiedniej odległości od strefy niebezpiecznej; umożliwiać, w miarę możliwości bez konieczności demontażu osłon lub wyłączenia urządzeń ochronnych, dostęp konieczny do wykonywania prac związanych z mocowaniem lub wymianą narzędzi oraz konserwacją, przy czym dostęp ten powinien być ograniczony tylko do obszaru niezbędnego do wykonywania tych prac; w miarę możliwości chronić przed wyrzucaniem lub spadaniem materiałów lub przedmiotów oraz przed emisjami powodowanymi przez maszyny; mogą powodować tylko minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcyjnego; natomiast nie powinny powodować żadnego dodatkowego ryzyka; dawać łatwo się obejść lub wyłączyć.

 

Urządzenia ochronne

Są nimi wszelkie urządzenia niestanowiące fizycznej bariery między człowiekiem a niebezpiecznym czynnikiem mechanicznym (inne niż osłony). Powinny być zaprojektowane i sprzężone z układem sterowania w taki sposób, aby:

 • Elementy ruchome nie mogły zostać uruchomione, dopóki znajdują się w zasięgu operatora.
 • Osoba narażona nie mogła dosięgnąć elementów ruchomych po ich uruchomieniu.
 • Mogły być nastawiane tylko przez działania zamierzone, takie jak: użycie narzędzi, kluczy.
 • Brak lub uszkod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!

Przypisy