Powrót do przyszłości, czyli tradycja w nowoczesnych systemach Utrzymania Ruchu

Korespondencja własna z XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu – PolMaintenance 2024

Aktualności
   Tematy poruszane w tym artykule  
  • Jakie tematy poruszane były przez prelegentów podczas kongresu PolMaintenance 2024.
  • Przeczytasz o eksperckiej debacie na temat obecnego stanu i przyszłości Przemysłu 4.0 w Polsce.
  • Dowiesz się, jak nowoczesne technologie, takie jak AI i algorytmy uczenia maszynowego, mogą pomóc w przewidywaniu awarii maszyn.
  • Przeczytasz o warsztatach na temat standaryzacji pracy i optymalizacji procesów produkcji z wykorzystaniem danych.

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu odbył się już XVIII Ogólnopolski Kongresu Służb Utrzymania Ruchu, PolMaintenance 2024. Jak co roku gościli na nim profesjonaliści związani z szeroko pojętym Utrzymaniem Ruchu, w tym szefowie działów UR, inżynierowie, koordynatorzy, analitycy, mechanicy menadżerowie produkcji i liderzy zespołów SUR. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję magazynu Służb Utrzymania Ruchu, a jego przewodnim mottem było hasło Powrót do przyszłości.     

Co prawda, na samym Kongresie PolMaintenance 2024 zabrakło Martiego McFly’a i profesora Emmetta Browna, ale ich duch związany z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi unosił się podczas dwudniowych, wrocławskich spotkań. Konferencję podzielono na dwie części. W pierwszym dniu mieliśmy do czynienia łącznie z szesnastoma prelekcjami i panelem dyskusyjnym. Drugi dzień przeznaczony był na praktyczne warsztaty i robocze zwiedzanie fabryki Hitachi Astemo we Wrocławiu. Konferencję poprowadziła Agnieszka Koizumi wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW specjalizująca się w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników.

REKLAMA

​​

Moc wykładów

Trudno w kilku słowach zawrzeć tematykę poruszaną podczas wykładów. W dużym skrócie prelekcje obejmowały optymalizację systemów magazynowych i systemów produkcyjnych, redukcje marnotrawstwa, restrukturyzację działów Utrzymania Ruchu, symulacje komputerowe, zagadnienia związane z Przemysłem 4.0, zarządzanie bezpieczeństwem a także systemy CMMS – to tylko przykłady tego, o czym  mogli posłuchać uczestnicy kongresu.

Prelekcję otwierającą poprowadzili autorzy dostępnego w serwisie YouTube kanału „Fabryki w Polsce”, panowie Adrian Rec i Piotr Kupiec.

W tym miejscu warto wspomnieć o prelekcji otwierającej przygotowanej przez autorów dostępnego w serwisie YouTube kanału „Fabryki w Polsce”. Adrian Rec i Piotr Kupiec podzielili się wiedzą w jaki sposób przygotowywać filmy promujące daną fabrykę. Jak unikać błędów w kadrowaniu, czego nie pokazywać, jak montować filmy i jak je promować. Autorzy kanału opowiedzieli również jaką siłę promocyjno-marketingową mają tego typu produkcje filmowe i jak dzięki nim, pozytywnie lub negatywnie, postrzegać nasza fabrykę mogą kontrahenci.

Michał Witczak z firmy ISL opowiedział o nowoczesnych systemach składowania.

Ciekawym wykładem była również prezentacja poprowadzona przez pana Jacka Grzechowiaka z firmy RiskResponse. Zgromadzonym na kongresie uczestnikom przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i cyberbezpieczeństwa, związanego z ochroną obiektów przemysłowych. Ma to istotne znaczenie w czasach trwających na świecie konfliktów i zagrożeń związanych z działaniami hybrydowymi i terrorystycznymi. Dowiedzieliśmy się też, jakiego typu produkcja może być tu szczególnie zagrożona.

Restrukturyzacja działu Utrzymania Ruchu na przykładzie Volvo BUS Poland i AIRA – Szymon Jakubowski

Z kolei pan Jakub Widłak z SSI SCHAEFER zaprezentował różnego rodzaju rozwiązania automatyzacji magazynowej. W prezentacji porównano skuteczność automatycznych systemów transportowych AGV z tradycyjnymi przenośnikami taśmowymi. Przedstawiono również systemy identyfikacja obszarów podatnych na automatyzację sposoby przygotowania istniejących linii produkcyjnych do integracji z nowymi systemami intralogistycznymi.

Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej FAiRP i prezes spółki ASTOR opowiedział o stanie i rynku robotyzacji w Polsce.

Oczywiście nie mogło zabraknąć zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w Służbach Utrzymania Ruchu. Tomasz Mirowski, Chief Technology Officer w firmie 3SOFT opowiedział o jakości danych jakie można uzyskać i wczytać z czujników zaimplementowanych w maszynach produkcyjnych. W prezentacji poruczono również zagadnienia związane z minimalizacją kosztów jaką możemy uzyskać na bazie działającej w firmie infrastruktury i algorytmów uczenia maszynowego. Pokazano również analizę danych w kontekście predykcji awarii na podstawie wdrożenia systemów AI w firmie produkującej maszyny budowlane. – to tylko wybrana tematyka kilku, z łącznie szesnastu wykładów. 

Debata i warsztaty

Oprócz prelekcji, w pierwszym dniu konferencji został zorganizowany również panel dyskusyjny dotyczący Przemysłu 4.0, pt. Czwarta rewolucja przemysłowa – rzeczywistość w fabryce czy nadal wizja przyszłości? W panelu wzięli udział pan Karol Szewczyk z firmy Hitachi Astemo, Paweł Kania z Orange Polska, Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej FAiRP i prezes spółki ASTOR oraz, ze strony redakcji magazynu SUR, redaktor prowadzący Marcin Bieńkowski. Debatę poprowadziła Agnieszka Koizumi.

Kontrola Jakości w Procesie produkcyjnym – prelekcja pani Justyny Smugi z firmy QSENSE.

Podczas debaty przedstawiono zarówno stan obecny, jak i problemy związane z wdrażaniem założeń Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach. Oceniono też stan faktyczny oraz to, kiedy będziemy mogli mówić o antropocentrycznym Przemyśle 5.0. Nie zabrakło też omówienia roli sztucznej inteligencji w dzisiejszych systemach produkcyjnych i w Utrzymaniu Ruchu.

O przewidywaniu awarii maszyn i roli Służb Utrzymania Ruchu w ich predykcji opowiedział Tomasz Mirowski z firmy 3SOFT

Drugi dzień kongresowy poświęcony był zagadnieniom praktycznym. Odbyły się tu dwa certyfikowane warsztaty – „Jak poprawić efektywność pracy na produkcji dzięki standaryzacji” oraz „Optymalizacja procesów produkcji dzięki posiadanym danym, czyli jak wykorzystać pełen potencjał informacji płynących z hali produkcyjnej” Pierwsze z tych interaktywnych warsztatów poprowadzone były na podstawie dobrych praktyk firmy Hitachi Astemo, drugie przeprowadzili specjaliści z firmy 3SOFT.

Podczas warsztatów Hitachi Astemo, na konkretnych przykładach omówiono zagadnienia związane z komunikowaniem zmiany DORothy, poliwalencją czyli oceną zdolności i możliwości pracownika do odgrywania kilku ról w miejscu zatrudnienia, synergia działań pomiędzy operatorami i pracownikami funkcyjnymi, macierze kompetencji i poprawy efektywności zasobów ludzkich przez standaryzację pracy (yamazumi). Oprócz tego uczestnicy tej części warsztatów mogli pogłębić swoją wiedzę o równoważeniu obciążenia linii produkcyjnych, balansowanie pracy operatorów i analizie czasu trwania poszczególnych operacji na stanowisku pracy (karta czasu cyklu, analiza wartości dodanej).

Prelekcja Pawła Kani z Orange Polska na temat możliwości wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 przy wykorzystaniu technologii oferowanych przez firmy ICT.

Z kolei warsztaty firmy 3SOFT obejmowały takie zagadnienia, jak: Data Discovery, czyli w jaki sposób wykorzystać posiadane w firmie dane, synchronizację kluczowych wskaźników efektywności z wielu źródeł oraz monitorowanie wyników produkcji w czasie rzeczywistym Oprócz tego omówiono również w jaki sposób informacje kadrowe mogą poprawić efektywność produkcji, jak zmniejszyć stany magazynowe analizy dostępnych danych, a także prognozowanie w dziale Utrzymania Ruchu i jak reagować na bieżące problemy w procesie produkcji. A kolejny, XIX już kongres Służb Utrzymania Ruchu, już za rok!

Więcej informacji: www.kongres-sur.pl

Przypisy