Czynimy pracę lekką, czyli manipulatory przemysłowe dalmec i dyrektywa maszynowa w praktyce

Warsztaty stacjonarne firmy dalmec i czasopisma SUR – Korespondencja własna z Piaseczna

Aktualności Wydarzenia
   Tematy poruszane w tym artykule  
  • warsztaty dalmec poświęcone manipulatorom przemysłowym.
  • manipulatory przemysłowe w kontekście dyrektywy maszynowej.
  • dyrektywa maszynowa i nadzorcze działania Urzędu Dozoru Technicznego w aspekcie urządzeń transportu bliskiego.
  • bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.
  • normy bezpieczeństwa w kontekście manipulatorów przemysłowych.

W dniu 4 kwietnia w siedzibie firmy Dalmec Polska w Piasecznie miały miejsce zorganizowane warsztaty stacjonarne integrujące w sobie praktyczną wiedzę na temat manipulatorów przemysłowych w odniesieniu do obowiązującej w krajach Unii Europejskiej dyrektywy maszynowej. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się jak w praktyce Urząd Dozoru Technicznego nadzoruje pracę manipulatorów i jakie są formalne wymagania związane z dopuszczeniem tego typu urządzeń. Wydarzenie organizowane było przez redakcję czasopisma SUR.

W piaseczyńskich warsztatach uczestniczyło blisko 40 specjalistów z różnych branż przemysłowych. Byli to przedstawiciele firm, które korzystają lub zamierzają w  najbliższym czasie zakupić manipulator przemysłowy. Podczas prezentacji najważniejszych, dostępnych rozwiązań manipulatorów przemysłowych uczestnicy warsztatów mogli w praktyce zapoznać się z działaniem tego typu urządzeń oraz przyjrzeć się jakie możliwości przenoszenia i manipulacji ładunkami oferuje sprzęt dalmec’a.

REKLAMA

​​

Warsztaty dalmec

Warsztaty poprowadził Pan Adam Szlendak, dyrektor zarządzający Dalmec Polska, który jest jednocześnie ekspertem w dziedzinie manipulatorów pneumatycznych. W tej części szkolenia, m.in. zaprezentowane zostały manipulatory przemysłowe produkowane przez firmę dalmec. Poruszono tu również tematykę związaną odpowiednim doborem manipulatora do potrzeb.

Warsztaty Dalmec

Jednak najważniejsza częścią warsztatów były, jak nietrudno się domyślić, zagadnienia związane z dyrektywą maszynową i działaniami nadzorczymi Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do manipulatorów. Tą część wykładową poprowadził Marcin Pazio, starszy specjalista w Dziale Urządzeń Transportu Bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego oddział w Warszawie.  Marcin Pazio jest doświadczonym inspektorem i wykładowcą w Akademii UDT i, co ważne, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej. W tej części warsztatów poruszono m.in. taką tematykę jak:

  • identyfikowanie potencjalnych zagrożeń związane z eksploatacją urządzeń i skutecznego zarządzania ryzykiem w miejscu pracy;
  • niezbędnych procedur przeglądów technicznych, konserwacji i utrzymania urządzeń transportu bliskiego;
  • problematykę kompletowania kompleksowej dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej;
  • szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku awarii, w tym stosowania procedur naprawczych;
  • monitoringu i adaptacji do ewentualnych zmian w normach i przepisach związanych z bezpieczeństwem urządzeń

Oprócz tego, Pan Marcin Pazio zapoznał uczestników warsztatów z tematyką dozoru Urządzeń Transportu Bliskiego, do których to zaliczają się manipulatory. Omówił aktualne normy dla Urządzeń Transportu Bliskiego, wyjaśnił rolę i jakie ma obowiązki operator Urządzeń Transportu Bliskiego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz poruszył tematykę przeglądów technicznych w kontekście konieczności przestrzegania terminów.

Z kolei Pani Justyna Sambor z firmy x-one przedstawiła przygotowywane przez tę firmę oprogramowanie do konfigurowania manipulatora przemysłowego. Docelowo konfigurator ten dostępny będzie na stronie dalmec, co pomoże użytkownikom skonfigurować wstępnie urządzenie do potrzeb i wymagań, co w znaczącym stopniu uprości i przyspieszy proces zamówień manipulatorów.

Warsztaty Dalmec

W przyszłości, warsztaty w podobnej formule firma Dalmec Polska planuje realizować w cyklach kwartalnych.

Zobacz relację wideo.

Galeria zdjęć:

 

Przypisy