Perfekcyjny instruktaż stanowiskowy

Zarządzanie i finanse

Pracownicy muszą znać niebezpieczeństwo dotyczące pracy, którą wykonują. By je znali i umieli

 

Kodeks pracy narzuca na pracodawcę obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy). Sam pracodawca zobowiązany jest odbywać okresowe szkolenia w dziedzinie BHP, w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków (art. 2374 Kodeksu pracy).

Zasady i zakres szkoleń oraz wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Określa ono ramowe programy szkolenia, zarówno dla instruktażu ogólnego i stanowiskowego, jak i szkoleń okresowych.

Należy pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

 

Wprowadzenie do pracy

Instruktaż stanowiskowy pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Należy pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. W przypadku wprowadzenia na stanowiska, o których mowa wyżej lub w razie zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy