Najskuteczniejsze strategie poprawy bezpieczeństwa na produkcji

Artykuły Utrzymanie ruchu

Bezpieczeństwo na produkcji powinno być priorytetem jej funkcjonowania. Każda maszyna czy urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte 
w dyrektywie maszynowej (maszyny wyprodukowane po 1.05.2004 r.) lub dyrektywie narzędziowej (maszyny wyprodukowane przed 1.05.2004 r.). Pamiętać należy, że nie tylko maszyny stanowią zagrożenie na produkcji, ale również narzędzia (ręczne, elektryczne, pneumatyczne itp.) czy przede wszystkim sami pracownicy.

Jedną z najskuteczniejszych strategii poprawy bezpieczeństwa jest stworzenie oceny ryzyka zawodowego, w której określa się wszystkie możliwe zagrożenia, znane w danej chwili, występujące lub mogące wystąpić w zakładzie, a następnie szukanie rozwiązań eliminujących bądź zmniejszających ryzyko powstania zagrożenia. 

REKLAMA

​​

Najczęściej występujące zagrożenia

Przykłady najczęstszych zagrożeń występujących na produkcji pokazano w tab. 1. Aby wybrać właściwą strategię poprawy bezpieczeństwa, trzeba dla każdego zagrożenia określić poziom ryzyka od bardzo małego do bardzo dużego i dostosować działania mające na celu eliminację lub ograniczenie zagrożenia (zagrożenia na poziomie dużym i bardzo dużym są nieakceptowane i wymagane jest niezwłoczne ich wyeliminowanie albo ograniczenie). Jest wiele metod oceny ryzyka zawodowego, większość opiera się na analizie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia danego zagrożenia – im prawdopodobieństwo większe, a skutek poważniejszy, tym ryzyko wyższe. W ocenie ryzyka należy również uwzględnić statystykę wypadków przy pracy, nie tylko tych występujących w naszym zakładzie, ale i tych globalnych, występujących w całej branży (więcej o ocenie ryzyka będzie w kolejnych wydaniach „SUR”).

Tab. 1. Najczęstsze występujące zagrożenia na produkcji (na przykładzie obróbka metali) oraz ich źródło i skutki; źródło: openbhp.pl

Zagrożenie (zdarzenie) Źródło zagrożenia Możliwe skutki zagrożenia
Potknięcie, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie    Powierzchnie, na których możliwe jest potknięcie się, poślizgnięcie i upadek (śliskie, nierówne powierzchnie, zastawione przejścia, progi w przejściach, śliskie powierzchnie, nieprawidłowości związane z magazynowaniem, składowaniem) Złamania kończyn, zwichnięcia, potłuczenia, urazy wewnętrzne
Uderzenie, przygniecenie przez spadające elementy  Uderzenie przez spadający, wysypujący się czynnik materialny. Niewłaściwe ułożenie materiału na maszynie/urządzeniu. 
Uderzenie narzędziem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy