Bezpieczeństwo w hydraulice i pneumatyce

Artykuły
Stosowanie norm PN-EN ISO 4413 i PN-EN ISO 4414 dla doświadczonych konstruktorów instalacji pneumatycznych i hydraulicznych maszyn nie powinno stanowić większej trudności. W normach zawarto przedstawione w ogólny sposób znane od lat zasady dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie doboru cech własnych i sposobu montażu najczęściej używanych komponentów.

Podstawowym europejskim dokumentem opisującym zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla obecnie wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn na terenie Wspólnoty jest Dyrektywa 2006/42/WE. W Polsce została ona wdrożona do prawa krajowego poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Dyrektywa wyznacza cele i przedstawia ogólne wytyczne w zakresie konstruowania maszyn, tak aby były one bezpieczne dla ludzi i środowiska. Praktyczne wdrożenie jej zaleceń wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi, którymi w tym wypadku mogą być normy zharmonizowane z dyrektywą. Stosowanie norm jest obligatoryjne, natomiast niewątpliwą zaletą ich używania jest zasada domniemania zgodności. Dzięki niej spełnienie zaleceń norm jest równoważne z wdrożeniem zaleceń dyrektywy.

REKLAMA

​​

W zakresie hydraulicznych i pneumatycznych układów i elementów maszyn obecnie aktualnymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 2006/42/WE są odpowiednio PN-EN ISO 4413 (Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów) oraz PN-EN ISO 4414  (Napędy i sterowania pneumatyczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów). Zgodnie z typologią przedstawioną w podstawowej normie bezpieczeństwa maszynowego – PN-EN ISO 12100 (Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka), wyżej wymienione normy zaliczają się do typu B, czyli tzw. tematycznych. Oznacza to, że dotyczą wybranych aspektów bezpieczeństwa. Normy tego typu stanowią punkt wyjścia do ustalania wymagań szczegółowych dla wybranych rodzajów maszyn zawartych w normach typu C. Jeżeli dla danej maszyny nie istnieje norma szczegółowa, wówczas jej instalacja hydrauliczna czy pneumatyczna powinna być zgodna z zaleceniami PN-EN ISO 4413 lub PN-EN ISO 4414.

Znaczące zagrożenia i wymagania n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy