Bezpieczna praca z maszyną

Utrzymanie ruchu Raport Maszyny i urządzenia

Dla osoby zajmującej się na co dzień bezpieczeństwem pracowników maszyna w zakładzie oznacza generowanie zagrożeń – tak dla operatora, jak i postronnych pracowników. Jak zminimalizować zagrożenia?

Dyrektywa maszynowa, która została implementowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), podaje definicję maszyny: „Zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie” (§ 3 pkt 1a). Powyższa definicja wskazuje, że przynajmniej jedna część maszyny musi być ruchoma, a sama maszyna powinna posiadać mechanizm napędowy – dla osoby zajmującej się na co dzień bezpieczeństwem pracy oznacza to, że maszyna może generować zagrożenia dla operatora czy postronnych pracowników i dlatego powinna zostać właściwie zabezpieczona. 

REKLAMA

​​

Zagrożenia

Niewątpliwie praca z maszyną wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami.
Zagrożenia, na które narażony jest pracownik, można podzielić na trzy grupy: czynniki niebezpieczne, czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, psychofizyczne) oraz czynniki uciążliwe. 
Czynniki niebezpieczne to takie, które powodują natychmiastowe pogorszenie stanu zdrowia (np. złamanie kończyny, przecięcie, uderzenie, przygniecenie itp.). 
Czynniki szkodliwe poprzez swoje oddziaływanie mogą spowodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia (np. choroba zawodowa), do tych czynników zaliczamy np. hałas, zapylenie, wibracje, oddziaływanie czynników chemicznych. 
Czynniki uciążliwe natomiast utrudniają pracę i mogą obniżać zdolność do jej wykonywania, nie powodują jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia, np. wymuszona pozycja ciała. 
W celu wyeliminowania czy ograniczenia zagrożeń stworzono szereg uregulowań, których zadaniem jest zabezpieczenie pracownika przed negatywnym wpływem środowiska pracy na jego zd...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy