Fabryka SANY otrzymała certyfikat pierwszego zakładu demonstracyjnego w przemyśle maszyn ciężkich

Aktualności

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (ang. WEF) opublikowało niedawno najnowszy ranking zakładów demonstracyjnych światowego przemysłu produkcyjnego. Ranking otwiera pekińska fabryka SANY produkująca maszyny wiertnicze, która stała się pierwszym certyfikowanym zakładem demonstracyjnym przemysłu maszyn ciężkich.

Demonstracyjne zakłady produkcyjne są znane jako najbardziej zaawansowane technologicznie na świecie. Od opublikowania pierwszego rankingu w 2018 r. dwa podmioty, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (ang. WEF) i firma McKinsey Consulting, wspólnie wyselekcjonowały 90 fabryk z całego świata wytyczających trendy na przyszłość i będących przykładami wykorzystywania najwyższej jakości zautomatyzowanej produkcji oraz Globalizacji 4.0.

REKLAMA

​​

Według WEF mieszcząca się w Pekinie fabryka SANY wyróżnia się spośród innych pod względem wszechstronnego wykorzystywania najnowszych technologii, między innymi zaawansowanego zautomatyzowania, współpracy człowiek-maszyna oraz technologii SI i IoT, które pozwalają jej na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 185% oraz jednoczesne ograniczenie czasu produkcji o 77% (z 30 do 7 dni).
 


SANY Robot Technology Co., Ltd.

Cyfrowa transformacja SANY doprowadziła do uruchomienia nowej spółki, SANY Robot Technology Co., Ltd., przyspieszając dążenia koncernu SANY do osiągnięcia celu stania się pionierem w dziedzinie inteligentnej produkcji.

Jeszcze w 2019 r., gdy przeprowadzono modernizację fabryki maszyn wiertniczych, dzięki której stała się ona pierwszym światowej klasy zakładem demonstracyjnym w branży, nie istniały żadne precedensy - żadne wzorce, do których SANY mogło się odnieść ani żadna technologia czy dostawcy, na których można byłoby polegać. Dlatego w kontekście cyfrowej transformacji SANY narodziła się spółka SANY Robot Technology. Spółka ta, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem projektów koncepcyjnych oraz weryfikacją rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, rozwijała się równolegle do odrodzenia się zakładu demonstracyjnego maszyn wiertniczych.
 


Od chwili powstania nowej spółki SANY Robot Technology dokonała wielu przełomów technologicznych. Spośród nich warto wymienić trójwymiarowy magazyn stali z możliwością załadowywania i rozładowywania elementów wielkogabarytowych (27 m) za pomocą wózków 5G AGV (Automated Guided Vehicles), automatyczną linię montażową i spawania tworzyw na małych powierzchniach oraz spawanie doczołowe wykonywane z wykorzystaniem robotów wieloczynnościowych wyposażonych w czujniki laserowe.

Inteligentne technologie wykorzystuje się w całym cyklu produkcji, w tym na etapie logistyki, magazynowania, przygotowania tworzyw, spawania, obróbki, montażu i lakierowania.

Jednym z najnowszych osiągnięć technicznych jest nowy Inteligentny System Składowania oparty na technologii AR i rozpoznawania mowy. Teraz zadania kompletowania i dystrybucji produktów zleca się magazynierom wyposażonym w inteligentne okulary w technologii opartej na rzeczywistości rozszerzonej (ang. AR glasses), którzy wykonują je bez użycia rąk, jedynie wydając komendy głosowe.
 


Źródło: SANY Group

Źródło informacji: PR Newswire

Przypisy