Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

2 sierpnia 2013

Nowe wymagania w stosunku do napędów stosowanych w maszynach mobilnych

0 193
Próba oceny trendów dyktujących kierunki rozwoju maszyn absorbuje wszystkich producentów maszyn samobieżnych, próbujących oprzeć na nich swoje plany rozwojowe. Te „mega” trendy są na tyle ważne, że każdy producent maszyn, ale także dostawca systemów napędowych, taki jak firma Bosch Rexroth, musi podporządkować się tym wymaganiom planując rozwój swoich produktów oraz mocy produkcyjnych, aby w przyszłości osiągać sukcesy.

Próba oceny trendów dyktujących kierunki rozwoju maszyn absorbuje wszystkich producentów maszyn samobieżnych, próbujących oprzeć na nich swoje plany rozwojowe. Te „mega” trendy są na tyle ważne, że każdy producent maszyn, ale także dostawca systemów napędowych, taki jak firma Bosch Rexroth, musi podporządkować się tym wymaganiom planując rozwój swoich produktów oraz mocy produkcyjnych, aby w przyszłości osiągać sukcesy.

Poniższy artykuł zawiera próbę zdefiniowania mega trendów warunkujących rozwój maszyn samojezdnych i związanych z nimi napędów.

Wzrost liczby ludności oraz urbanizacja jako główne obiektywne mega trendy warunkujące rozwój rynku.


Stopień urbanizacji i wielkość zaludnienia w aglomeracjach, 2011 (Źródło: United Nations, 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień urbanizacji i wielkość zaludnienia w aglomeracjach, 2025 (Źródło: United Nations, 2012)

Najważniejszym globalnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest wzrost liczby ludności. Liczba mieszkańców na Ziemi wynosi dzisiaj ponad 7 miliardów i według prognoz będzie nadal rosnąć. Wraz ze wzrostem zaludnienia obserwowany jest proces urbanizacji. Już dzisiaj 21 największych miast liczy sobie ponad 10 milionów mieszkańców. W roku 2025 będzie ponad 29 tak dużych miast. Wg. United Nations (rysunek powyżej) szczególnie mocno stopień zurbanizowania będzie rósł wraz ze rozwojem cywilizacji w krajach Azji i Afryki. Tu też należy oczekiwać szczególnego wzrostu zapotrzebowania zarówno na środki produkcji, jak i produkty użytku powszedniego. Należy dodać, że kraje Afryki i Azji nadal charakteryzują się, w porównaniu do krajów rozwiniętych, znacznie większym przyrostem naturalnym. Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych skutkować będzie spadkiem PKB tych krajów. Jeśli ten trend nie zostanie w jakiś sposób spowolniony, należy oczekiwać w ciągu najbliższych 2 dziesięcioleci przesunięcia ważności rynków, szczególnie konsumenckich, do krajów tzw. Trzeciego Świata.

Urbanizacja jest procesem nieodwracalnym, jednak jej skutki można przewidzieć…

Co wynika z mega trendów demograficznych?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz ze wzrostem liczby ludności i poziomu urbanizacji na świecie kształtować się będą poszczególne potrzeby społeczeństw w kontekście zapotrzebowania na maszyny mobilne. Maszyny mobilne podzielone zostały wg. klucza, który w nowym układzie Rexroth 2.0 stanowi podstawę organizacji naszej jednostki biznesowej o nazwie Mobile Applications (Aplikacje Mobilne).

I tak:

  • Po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy