Praktyczna realizacja założeń Przemysłu 4.0

PRZEMYSŁ 4.0

Zaproponowana w 2011 roku przez niemieckich naukowców i inżynierów koncepcja Przemysłu 4.0, nazywana też często czwartą rewolucją przemysłową, stała się faktem. Pod tym pojęciem obecnie rozumie się przede wszystkim pełną cyfryzację, automatyzację i robotyzację wszystkich procesów związanych zarówno bezpośrednio z samą produkcją, jak i całością operacji zarządzania przedsiębiorstwem.

Według powstałego z inicjatywy Komisji Europejskiej Europejskiego Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji (ADMA), transformacja w kierunku Przemysłu 4.0  obejmuje siedem etapów. Pierwszy z nich dotyczy zaawansowania technologicznego uwzględniającego elastyczne systemy produkcyjne. Są to systemy, które pozwalają na szybkie dostosowanie się do zmian, zarówno w zakresie masowości produkcji, jak i wytwarzanych produktów. Drugi 
etap obejmuje wdrożenie systemów pozwalających na współdzielenie się informacjami o realizacji procesu wytwarzania. Co ważne, informacje te muszą być współdzielone przez ludzi, maszyny i produkty. Tutaj niezbędnym elementem jest przemysłowy internet rzeczy (IIoT). Trzecia faza dotyczy uwzględnienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w celu pełnego wykorzystania surow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy