Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Mariusz Michalski, Certified Machinery Safety Expert

Z przemysłem związany jest od 2001 r. Od 10 lat aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tematyką bezpieczeństwa maszyn. Zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe z jednej strony wyposażyło go w wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne dotyczące elektrotechniki, z drugiej zaś umożliwiło szersze spojrzenie na tę tematykę, szczególnie jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przy obsłudze maszyn. Posiada Certyfi kat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania według ISO 9001, OSHAS 18002 ISO 14001 oraz kwalifikacje CMSE® – Certifi ed Machinery Safety Expert. Od 2014 r. związany z firmą Pilz Polska, gdzie realizuje projekty związane z tematyką bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn. Jest autorem ponad 500 ocen zgodności maszyn z dyrektywami Unii Europejskiej oraz brał udział w kilkuset projektach wdrożeniowych w zakładach z różnych gałęzi przemysłu. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem publikacji z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz