Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

25 października 2018

Analyzer IE

0 68
Softing usprawnia diagnostykę i uruchamianie przemysłowych sieci PROFINET.

Firma Softing wprowadza rozszerzoną wersję sprawdzonego narzędzia Analyzer IE do diagnostyki i uruchamiania przemysłowych sieci PROFINET. Nowa wersja, nosząca nazwę Analyzer PRO, umożliwia pomiar parametrów pasywnych dających bardziej szczegółowy wgląd w sieć PROFINET.

Jako wzbogacona wersja narzędzia Analyzer IE do diagnostyki i uruchamiania sieci, Analyzer PRO wprowadza punkt dostępowy TAP (Terminal Access Point) o nazwie “profiTap”. profiTap rejestruje parametry komunikacji sieciowej, takie jak jitter, współczynnik obciążenia i czas odświeżania danych. Te tak zwane parametry pasywne nie mogą zostać określone poprzez aktywną komunikację z urządzeniami. Przy pomocy profiTap rejestrowana jest komunikacja sieciowa i analizowane są wszystkie pakiety przesyłane do i z kontrolera. Ostatecznie, parametry są integrowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy