Bezpieczne stanowisko pracy – bezpieczna obsługa maszyny

Utrzymanie ruchu

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–216§1).

Najczęstszymi zagrożeniami, które mogą spowodować uraz podczas obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, są:

REKLAMA

​​

 • ruchome części maszyn,
 • narzędzia wykonujące pracę w maszynach, np. nóż, wiertło itp.,
 • fruwające cząstki: iskry, wióry, odpryski, krople lub strugi płynów, a także unoszący się pył,
 • gorące elementy,
 • elementy pod napięciem,
 • materiały sypkie np. piasek, ziarno, śnieg (zaduszenie, przygniecenie).

Stosowane są różne zabezpieczenia mające na celu ochraniać pracownika przed tymi zagrożeniami. Zabezpieczenia te klasyfikuje się do dwóch głównych grup: osłon oraz urządzeń ochronnych (ryc. 1.).
 

OSŁONY

 • Osłony barierowe (sprzężone) stosowane są w maszynach, których natychmiastowe zatrzymanie nie jest możliwe. Ich zadaniem jest uniemożliwienie pracownikowi włożenia ręki w obszar niebezpieczny w czasie cyklu pracy. Zasadą jest, że maszyna nie może pracować, jeżeli osłona nie jest zamknięta.
 • Osłony stałe układu napędowego, chroniące przed wciągnięciem przez wirujące koła lub walce.
 • Osłony składane, przesuwne, odchylne, regulowane służące do ograniczenia wielkości obszaru niebezpiecznego do koniecznego minimum.
 • Osłony samodostosowujące się w miarę wykonywania operacji pod wpływem ruchu narzędzia lub przedmiotu obrabianego odchylają się tyle, ile trzeba, aby wejść w materiał obrabiany, ale utrzymują ostrze całkowicie zakryte dla pracownika. Stosowane np. w pilarkach tarczowych ręcznych i stołowych.
 • Osłony samodostosowujące się w miarę wykonywania operacji pod wpływem ruchu narzędzia lub przedmiotu obrabianego odchylają się tyle, ile trzeba, aby wejść w materiał obrabiany, ale utrzymują ostrze całkowicie zakryte dla pracownika. Stosowane na przykład w pilarkach tarczowych ręcznych i stołowych.
 • Samonastawne osłony otwierane – otwierają się, aby umożliwić wykona...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!

Przypisy