Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

6 lipca 2015

CEEP rozpoczyna współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego

0 79
Central Europe Energy Partners (CEEP) - organizacja reprezentująca w Brukse-li sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej - rozpoczyna współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC). Celem jest integracja branży na forum europejskim oraz intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu.

Współpraca z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego to potwierdzenie pozycji, jaką CEEP wypra-cował w ciągu ostatnich pięciu lat na arenie międzynarodowej, w szczególności w Brukseli. – Naszą największą siłą jest szeroka reprezentacja sektorów, uwzględniająca zarówno producen-tów, jak i konsumentów energii. Dzięki temu propozycje, jakie prezentujemy na forum unijnym, nie są głosem jednej branży, ale zrównoważonym stanowiskiem, opartym o kompromis i intere-sy ponad stu milionów Europejczyków. Cieszę się, że do tego głosu dołączają się firmy z sekto-ra chemicznego skupione w PIPC. Wierzę, że dzięki temu będzie on jeszcze mocniejszy i lepiej słyszalny w całej Europie, z pożytkiem dla producentów i konsumentów energii z Polski i całej Europy Centralnej – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Cen-tral Europe Energy Partners.

Główne obszary współpracy obu organizacji obejmują działania na rzecz racjonalizacji Europej-skiego S...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy