Eesti Energia z najlepszym w historii wynikiem sprzedaży w trzecim kwartale

Aktualności

Wysokie ceny energii przełożyły się na wzrost przychodów Grupy Eesti Energia w III kwartale 2021 r. do 291 mln EUR. W porównaniu rok do roku jest to wzrost, aż o 52 proc., czyli o 100 mln EUR. Jest to najlepszy w historii wynik osiągnięty przez grupę w III kwartale.

Zysk EBITDA wzrósł o 48 proc. do 66 mln EUR w ciągu roku. O ile III kw. ubiegłego roku przyniósł firmie stratę w wysokości 8 mln euro, to w tym samym okresie br. zysk netto grupy wyniósł 16,9 mln EUR.

REKLAMA

​​

Na wyniki finansowe spółki największy wpływ miał gwałtowny wzrost rynkowej ceny energii elektrycznej, która w krajach bałtyckich wzrosła średnio ponad 2,5-krotnie i osiągnęła poziom 100 EUR za megawatogodzinę.

Wysokie ceny energii elektrycznej są wynikiem zbiegu kilku czynników: niskiego poziomu zasobów wodnych w krajach skandynawskich, wysokich cen gazu ziemnego, rekordowo wysokich kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu zużycia energii. Wszystkie te czynniki obrały przeciwny kierunek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jak podkreślił Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia, wysokie ceny energii mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na spółkę.

– Z jednej strony, wpływa to na zwiększenie naszych przychodów ze sprzedaży, podnosi konkurencyjność inwestycji w energię odnawialną i umożliwia hybrydowym elektrowniom Narvy zająć lepszą pozycję na rynku. Z drugiej strony, składniki kosztów naszej produkcji są droższe, a koszt zakupu energii elektrycznej jest kilkakrotnie wyższy, wywierając presję na nasze marże – Avila podał kilka przykładów.

Ponad połowa klientów Eesti Energii nie musi obawiać się wahań cen rynkowych energii elektrycznej, ponieważ korzystają z pakietów energii elektrycznej o stałej cenie, która jest obecnie niższa od ceny rynkowej. Eesti Energia spełnia swoje zobowiązania wynikające z umów podpisanych z klientami, pozostając wiarygodnym partnerem biznesowym.

Do końca III kwartału br. blisko 800 klientów biznesowych w krajach bałtyckich skorzystało z możliwości zawarcia umowy zakupu i sprzedaży zielonej energii z Grupą Eesti Energia na okres do dziesięciu lat, w celu zyskania długofalowej gwarancji bezpieczeństwa cenowego.

Eesti Energia sprzedała w trzecim kwartale łącznie 2,2 TWh energii elektrycznej na swoich rynkach macierzystych, czyli o 25% więcej niż w tym samym okresie rok do roku. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w Polsce i na Litwie.

W trzecim kwartale Grupa wyprodukowała 1,2 TWh energii elektrycznej, czyli o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu 2020 r. Produkcja energii cieplnej wzrosła o 79% r/r, do poziomu 167 GWh. Z kolei produkcja paliw płynnych spadła o 22%. do 90 tys. ton z powodu okresowych przeglądów zakładów.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku spółka osiągnęła 829 mln EUR przychodów ze sprzedaży (+42%), 179 mln EUR zysku EBITDA (+20%) oraz wypracowała 33 mln EUR zysku netto (-3 mln EUR w 2020 r.).

Andri Avila ocenia, że nie należy spodziewać się spadku cen energii do normalnego poziomu rynkowego. Wysokie koszty uprawnień do emisji CO2 i gazu ziemnego dyktują ceny szczytowe w produkcji energii elektrycznej, a popyt na energię jako całość nie wykazuje oznak słabnięcia w kontekście wzrostu gospodarczego. Pogoda nadchodzącej zimy jest czynnikiem nieprzewidywalnym, który może przynieść ulgę lub spowodować kolejny wzrost cen.
 

***

Więcej o Enefit i Eesti Energia

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 roku wyniosły 834 mln euro.

Więcej informacji o Enefit na: www.enefit.pl, Linkedin, Facebook

Przypisy