Era 5G – witamy w przyszłości!

Artykuły IT dla przemysłu

Technologia 5G, czyli piąta generacja telefonii komórkowej, budzi wśród wielu ludzi szereg kontrowersji i obaw, wywołując niejednokrotnie opory społeczne przed jej wdrażaniem i np. instalacją masztów. Zastanówmy się zatem czym tak naprawdę jest, a czym nie jest ta technologia 5G?

W terminologii prawniczej, a dokładniej w terminologii zagadnień logiki prawnej, definicję technologii 5G możemy zakwalifikować do tzw. definicji realnych. Zwyczajowy łącznik „jest to”, a nie „oznacza”, sugeruje, że technologia 5G oferuje użytkownikom wymierne dane wyjściowe, a więc korzyści z jej wykorzystania. Tak więc, technologia 5G z definicji jest o wiele szybsza, bardziej pojemna i dużo bardziej stabilna w porównaniu z funkcjonującą obecnie siecią 4G. Niewielkie opóźnienia w przekazywaniu danych pozwalają na uzyskanie w czasie rzeczywistym symultanicznej łączności dla miliardów urządzeń, tworząc w ten sposób efekt skali, co jest istotne np. z punktu widzenia Internetu Rzeczy (z ang. Internet of Things, IoT). Internet Rzeczy stwarza z kolei warunki do poprawy wielu dziedzin życia oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a nawet całych miast i powiatów z uwagi na swoją funkcjonalność oraz szerokie możliwości. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że technologia 5G pozwala na połączenie z siecią nawet do miliona urządzeń na 1 km2, co w wypadku sieci 4G/LTE nie było wcześniej z technicznych względów możliwe. Witamy w przyszłości!

REKLAMA

​​

Idźmy dalej. Zastanówmy się, wychodząc z filozofii krytycznej Immanuela Kanta, co wspólnego ma sieć 5G z przewrotem kopernikańskim? W filozofii krytycznej Kanta podmiot poznający umieszcza się w centrum, jako centralną jednostkę poznawczą, pogłębiając przy tym wiedzę o człowieku i nie pozwalając mu w prosty sposób przyjmować świata takim jakim jest, odrzucając czysty racjonalizm i czysty empiryzm. Racjonalistyczna teoria postrzegania świata Kanta, jako obiektywnego poznania, mówiąca o tym że świat jest taki, jaki zostanie wykreowany w naszym rozumie (i naszej wyobraźni), daje podstawy podmiotowi poznającemu zdolność inicjowania myślenia do szukania coraz to nowych rozwiązań.

Szybszy Internet

Podobnie, jak filozofia Kanta była swego czasu rewolucją w naukowym poznawaniu świata, tak obecnie technologia 5G jest rewolucją z perspektywy możliwości procesów i zastosowań przemysłowych. Przy 65-krotnie szybszym Internecie (transmisja danych w sieciach 4G dochodzi do 300 MB/s, a w sieciach 5G do 20 GB/s) oraz 5 milisekundowych opóźnieniach (w wypadku sieci 4G opóźnienia mogą dochodzić nawet do 98 ms) jesteśmy ograniczeni w opracowywaniu zastosowań technologii 5G jedynie własną wyobraźnią. Ten olbrzymi potencjał jaki drzemie w nowej technologii pozwala nam sukcesywnie rozwijać Internet Rzeczy oraz w sposób geometryczny generować coraz to nowe pomysły.

Tak więc, z jednej strony jesteśmy świadomi faktu, że bez możliwości sieci 5G i potencjału naszej wyobraźni nie rozwijalibyśmy tak zaawansowanych technologii, jak sztuczna inteligencja (AI), autonomicznych samochodów czy przeprowadzać operacji i zabiegów medycznych na odległość. Z drugiej zaś strony, nawiązując do mądrości Sokratesa, wiemy jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy i ile możliwości jest jeszcze przed nami. Świat zachwycił się sztuczną inteligencją, ale sieć 5G nie daje nam gotowych rozwiązań, jak AI, a oferuje perspektywiczne możliwości. Trzeba podkreślić, że 5G nie jest narzędziem a technologią, czyli metodą optymalizacji przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub usługi. Wciąż uczymy się tego w jaką stronę mogą rozwijać się rozwiązania korzystające z tej technologii i co możemy uzyskać. Obranie właściwego kierunku może już wkrótce okazać się kluczowe dla naszej produktywności i efektywności działania przedsiębiorstw.