Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

30 marca 2015

Europa potrzebuje autostrady energii

0 165
Polityczne kroki podejmowane przez Unię Europejską w celu zmniejszenia zależności w sektorze energii muszą iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę.Punktem wyjścia dla tego procesu powinna być budowa Korytarza Północ-Południe w obszarze energii, transportu i telekomunikacji, zgodnie z rekomendacją raportu zaprezentowanego przez Central Europe Energy Partners (CEEP) i Atlantic Council.

Europejskie instytucje są zainteresowane uwzględnieniem propozycji zawartych w raporcie w przyszłych regulacjach. 24 marca odbyła się w Brukseli konferencja na wy-sokim szczeblu poświęcona omówieniu tych kwestii. Głównym gościem konferencji był Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej. Głos zabrali także Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy Komisji Europejskiej; prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Nauko-wych i Energii Parlamentu Europejskiego; oraz Massimo Cingolani, doradca zarządu w Dyrekcji ds. Działań Operacyjnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Paweł Olechnowicz i Jan Kulczyk reprezentowali CEEP, zaś David Koranyi prezentował stanowisko Atlantic Co-uncil.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła głównej rekomendacji raportu „Dokończyć zjednocze-nie Europy”, czyli budowy zintegrowanej sieci połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych w Europie Centralnej. – Cieszę się, że nasza idea została odzwiercie-dlona w planie Unii Energetycznej, zaprezentowanym 25 lutego 2015 roku. Dążymy do po-wstania „autostrady energii”, która połączy północ i południe kontynentu. Potrzebujemy więk-szych inwestycji w tym obszarze, jak również holistycznego podejścia do wyzwania, jakim jest fakt, że wiele państw członkowskich UE w dalszym ciągu pozostaje „samotnymi wyspami” w zakresie energii. Państwa te nie mogą swobodnie obracać energią i surowcami energetycznymi, co ma swoje odbicie w wyższych cenach energii w Europie Centralnej w porównaniu z zachodnią częścią kontynentu – powiedział Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Korytarz Północ–Południe może stanowić doskonały punkt wyjścia dla dalszych działań Unii Europejskiej, mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa energet...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy