Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

9 września 2020

Ironhand - supermoc pod kontrolą

0 135
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią jedną z najczęstszych chorób zawodowych w Unii Europejskiej i Ameryce Północnej oraz najczęstszą przyczynę długotrwałej nieobecności w pracy.

Dolegliwości kończyn górnych związane z pracą w całej UE pociągają za sobą koszty rzędu 2,1 miliarda euro rocznie i stanowią 45% wszystkich chorób zawodowych. Wearables, czyli technologia do noszenia, oferuje sposoby na zmniejszenie częstości występowania takich urazów. Ironhand® szwedzkiej BIOSERVO TECHNOLOGIES to miękka robotyczna rękawica wzmacniająca chwyt z wykorzystaniem opatentowanej technologii SEM™. Wspomaganie siły chwytu poszczególnych palców jest możliwe dzięki zastosowaniu napędów FAULHABER.

Na poziomie UE najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wykonywanie powtarzalnych czynności. 74% pracowników w UE spędza co najmniej 25% swojego czasu pracy, wykonując te same ruchy rąk lub dłoni. Zgodnie z danymi niemieckiego Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są najczęstszą przyczyną trudności z wykonywaniem pracy, niepełnosprawności, wcześniejszego przejścia na emeryturę i czasowej niezdolności do pracy. Z sondażu przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że 45% ankietowanych przyjmuje niewygodną lub męczącą pozycję podczas pracy, 25% odczuwa bóle pleców, a 20% bóle mięśni. Badania przewidują, że do 2030 roku na dolegliwości mięśniowoszkieletowe może cierpieć nawet co drugi pracownik.

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy