Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 czerwca 2013

Kon­fe­ren­cja Lean Mana­ge­ment

0 156
W dniach 11-13 czerwca 2013 r. już po raz trzy­na­sty odbędzie się Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Lean Mana­ge­ment. Organizatorzy zapraszają do Wrocławia.

W dniach 11–13 czerwca 2013 r. już po raz trzy­na­sty odbę­dzie się Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Lean Mana­ge­ment. Do Wro­cła­wia przy­jadą naj­więksi, świa­to­wej klasy prak­tycy i spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia. Tego­roczny pro­gram spełni ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych! Ofe­ru­jemy semi­na­ria,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy