Łożyska baryłkowe NSK Super-TF zapewniają długi okres eksploatacji w zanieczyszczonych środowiskach produkcyjnych

Aktualności

Nieprzewidziane uszkodzenia łożysk w maszynach i urządzeniach o kluczowym znaczeniu dla procesów produkcyjnych mogą okazać się niezwykle kosztowne ze względu na konieczność zakupu części zamiennych, przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przestoje, a wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na rentowność. Problem ten pogłębia się w środowiskach zanieczyszczonych, takich jak te, które przeważają w produkcji stali, dlatego coraz więcej hut korzysta z zalet łożysk baryłkowych Super-TF o przedłużonej trwałości. Wyprodukowane ze specjalnie opracowanego, zastrzeżonego materiału łożyska te są w stanie znacznie wydłużyć żywotność i czas pracy bez przestojów.

Stal łożyskowa NSK Super-Tough (Super-TF) to opatentowany materiał, który nie tylko stanowi optymalne rozwiązanie do zastosowań charakteryzujących się bardzo wysokimi obciążeniami, ale ogranicza również łuszczenie powierzchniowe powodowane przez zanieczyszczony środek smarny.

REKLAMA

​​

Łożyska w przemyśle stalowym często muszą pracować w warunkach, w których cząstki metalu lub innych materiałów mogą łatwo wnikać do środka smarnego. Zanieczyszczenia te są przyczyną wgnieceń na powierzchniach tocznych łożysk, a skoncentrowane wokół nich naprężenia ostatecznie prowadzą do pękania i łuszczenia się powierzchni.

Badania NSK wykazały, że wysoki poziom austenitu szczątkowego stanowi niezwykle skuteczny sposób na ograniczenie koncentracji naprężeń wokół wgnieceń powierzchniowych i jednocześnie zapewnia wydłużenie okresu eksploatacji. Technologia TF to unikatowy proces obróbki cieplnej, który optymalizuje poziom austenitu szczątkowego w materiale łożyskowym. Jednak sam austenit ma miękką mikrostrukturę, więc aby uzyskać pożądaną większą twardość przy wyższym poziomie austenitu szczątkowego firma NSK opracowała technikę zmniejszania średnicy cząstek węglika i węgloazotku w porównaniu do tych obecnych w standardowych łożyskach ze stali nawęglanych.

Stal łożyskowa Super-TF wykorzystująca szczególny skład chemiczny i specjalny proces obróbki cieplnej oferuje imponującą żywotność. Instytut badawczy DNV GL w 2017 r. potwierdził, że przy zastosowaniu materiału Super-TF można poprawić bazową obciążalność dynamiczną łożysk tocznych o 23 %. Ten wzrost oznacza skuteczne podwojenie trwałości zmęczeniowej w porównaniu z łożyskami wykonanymi ze stali standardowej.

Wśród użytkowników potwierdzających deklarowane przez NSK zalety znajduje się producent stali, który co 3-4 miesiące doświadczał uszkodzeń łożysk (łożyska baryłkowe 24040) wykorzystywanych w procesie walcowania na zimno. Inżynierowie NSK przeanalizowali uszkodzone łożyska i próbki smaru w ramach Programu Wartości Dodanej AIP, odkrywając, że przyczyną nieoczekiwanych uszkodzeń łożysk, kosztownych i nieplanowanych przestojów oraz zmniejszonych wskaźników produkcyjnych jest silnie zanieczyszczone środowisko pracy walcowni.

Zespół ekspertów z NSK zarekomendował zastosowanie łożysk baryłkowych Super-TF, aby zminimalizować zanieczyszczenie środka smarnego. Po czteromiesięcznym okresie próbnym stalownia zwróciła łożyska do laboratorium NSK w celu przeprowadzenia kontroli. Rentgenowska analiza zmęczeniowa wykazała, że dzięki doskonałej odporności na zużycie łożysk Super-TF ich przewidywana żywotność wynosi od 29 do 50 miesięcy.

Od kilku lat stalownia wymienia łożyska walcarki tylko raz w roku podczas planowej konserwacji, co zapewnia znaczne ograniczenie kosztów wymiany łożysk, przestojów i konserwacji.

Łożyska baryłkowe NSK Super-TF zapewniają długą żywotność w warunkach, w których środek smarny może zostać łatwo zanieczyszczony. Zdjęcie: sspopov/Shutterstock

 

Stal łożyskowa Super-TF charakteryzująca się szczególnym składem chemicznym jest poddawana zastrzeżonemu procesowi obróbki cieplnej. Fot: NSK


 
O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 30.4 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi. W roku podatkowym 2020, ponad 4,35 tys. pracowników NSK Europe Ltd. wygenerowało sprzedaż przekraczającą 792 mln euro.
www.nskeurope.pl

Przypisy