Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

30 listopada 2015

Rittal na targach SPS IPC Drives 2015

0 156
Stoisko targowe zmieni się w zakład produkcji urządzeń sterowniczych i rozdzielczch 4.0

„Nasze kompetencje. Twoje korzyści.“ – pod tym hasłem Rittal prezentuje na targach SPS IPC Drives w Norymberdze całkiem nowe spojrzenie na proces tworzenia wartości w produkcji urządzeń sterowni-czych i rozdzielczych. Po raz pierwszy firma zain-scenizuje na stoisku targowym realny zakład produkcyjny. Na 1200 metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej będą pokazywane i dyskutowane wyzwania stojące przed produkcją aparatury sterowniczej i rozdzielczej oraz poszcze-gólne etapy procesu na podstawie konkretnych sytuacji z dnia codziennego: od inżynierii, przez zamawianie, dostawę i wyposażenie, aż po okablo-wanie oraz montaż końcowy.

Produkcja urządzeń sterowniczych i rozdzielczych, podobnie jak budowa maszyn, jest pod znaczną presją kosztów i terminów. Optymalizacja poszczególnych branż, produktów i etapów procesu dochodzi dzisiaj do własnych granic. „Dalsza produktywność jest możliwa tylko przez konsekwentną standaryzację, optymalizację całych łańcuchów tworzenia wartości i zastosowanie nowoczesnych koncepcji IT oraz inżynierii“, mówi Uwe Scharf, szef działu zarządzania produktami w Rittal. Przed tymi wyzwaniami stoi Friedhelm Loh Group wraz z firmami Rittal, Eplan i Cideon. Wspólnie z naszymi partnerami, klientami oraz dostawcami ciągle poszuku-jemy rozwiązań dla optymalizacji łańcuchów tworzenia wartości w produkcji urządzeń sterowniczych i rozdziel-czych.

Goście targów będą mogli zapoznać się z poszczegól-nymi etapami łańcucha tworzenia wartości w budowie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych: od inżynierii przez technikę systemową aż po rozbudowę systemu wraz z automatyzacją produkcji. W centrum tego łańcucha, jako element łączący, znajduje się wirtualny prototyp szafy sterowniczej.

Sposób, w jaki konstruktorzy mogą przyspieszyć procesy projektowania, zostanie przedstawiony...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy