Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

7 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Systemy wentylacji i klimatyzacji dla obiektów produkcyjnych

0 293

W procesach produkcyjnych ogrzewanie i chłodzenie mogą być kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu, ale stanowią także kluczowy czynnik dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W wielu fabrykach pracownicy pracują w warunkach dużego zapylenia lub są narażeni na bardzo wysokie albo bardzo niskie temperatury. Takie niesprzyjające warunki mogą wpływać nie tylko na samopoczucie, ale przede wszystkim na koncentrację pracowników. Zaburzenia koncentracji mogą bowiem skutkować wypadkami w zakładach przemysłowych. 

Utrzymywanie właściwych warunków termicznych zapewnia odpowiednia klimatyzacja. Właściwa wentylacja to ochrona nie tylko przed temperaturą czy nadmiernym zapyleniem, ale też np. przed oparami niebezpiecznych substancji. Wadliwie funkcjonujące urządzenia klimatyzacyjne w takim wypadku mogą mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia i życia pracowników. 

Odpowiednia wentylacja

Bezpieczne środowisko pracy jest ściśle związane z odpowiednią wymianą powietrza w zakładzie produkcyjnym. W obiektach przemysłowych wentylacja, poza dostarczaniem świeżego i odprowadzaniem zanieczyszczonego powietrza, pełni również szereg innych funkcji, takich jak usuwanie kurzu, zapylenia, substancji chemicznych. Nowoczesne systemy wentylacyjne ukierunkowane są także na odzysk ciepła, dzięki czemu firma może zaoszczędzić na kosztach wynikających z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe ogrzewanie.

W procesie wentylacji zachodzi wymiana zużytego i brudnego powietrza na świeże oraz czyste, które czerpie się z zewnątrz. 

W obiektach o dużej powierzchni niezwykle ważne jest usprawnienie tego mechanizmu. Zdecydowana większość systemów wentylacji profesjonalnej działa z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych – wentylatorów, central, aparatów wentylacyjno-klimatyzacyjnych itp.

Niezwykle ważne jest tu również wykonanie profesjonalnych połączeń i rozprowadzenie całego systemu, w którym wykorzystuje się komponenty najlepszej jakości, dzięki czemu instalacja jest odporna na działanie szkodliwych czynników, spełnia wymagania w zakresie szczelności i działa bez zbędnych hałasów. Wybór profesjonalnych systemów wentylacyjnych to także poprawa efektywności energetycznej budynku. 

Przepływ powietrza, nawet w bardzo dużych obiektach, halach handlowych, przemysłowych czy produkcyjnych, nie może być uzależniony od żadnych wpływów atmosferycznych. To wyróżnia profesjonalne systemy od tych stosowanych najczęściej w domach jednorodzinnych.

W pomieszczeniach produkcyjnych wentylacja odgrywa również znaczącą rolę, jeśli chodzi o odprowadzenie zanieczyszczeń. Wymaga się stosowania rozwiązań wspomagających, które oprócz standardowego utrzymania zadanego stanu/jakości powietrza wynikającego z temperatury, wilgotności oraz prędkości przepływu zadba również o odprowadzenie zanieczyszczeń zgodnie ze specyfikacją danego stanowiska. W związku z tym niekiedy istnieje konieczność stosowania elementów oddymiających lub odciągów.

Doprowadzenie i odprowadzenie optymalnej ilości powietrza wentylacyjnego dla danej strefy oraz prawidłowy rozpływ powietrza w pomieszczeniu realizowany jest przez wentylacyjne elementy nawiewne i wywiewne.

Wymagania prawne

Warto pamiętać, że system wentylacji oprócz spełnienia swojej podstawowej funkcji musi również spełniać szereg rygorystycznych wymogów narzuconych przez prawo. Obecnie przedsiębiorstwa dążą do coraz większej efektywności energetycznej. Nie jest to już tylko ich dobra wola. Dyrektywy Unii Europejskiej wymuszają na firmach stosowanie energooszczędnych rozwiązań. Co więcej, od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejsk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy