Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wydarzenia , Konferencje i szkolenia

11 lutego 2021

Szkolenia z druku 3D z dofinansowaniem do 100%

23

W 2021 r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczył ponad 259 mln zł na szkolenia pracowników. 

Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (możliwe jest wskazanie jednego lub kilku priorytetów). 

POLECAMY

Środki można przeznaczyć na szkolenia z technologii druku 3D i obsługi drukarek 3D. Jak pozyskać pieniądze na szkolenia z druku 3D? Kto może ubiegać się o 100% dofinansowania? Przeczytaj poradnik CadXpert i skontaktuj się po pomoc w doborze programu szkolenia.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Firmy i instytucje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.Do programu nie można zgłosić pracowników zatrudnionych w oparciu o inne rodzaje umów (np. umowy o dzieło).

Kto może być wnioskodawcą?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Duże firmy
  • Instytuty badawcze itp.

Na co możesz przeznaczyć środki z dofinansowania?

  • Kursy online
  • Szkolenia stacjonarne

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji na stronie: 
https://cadxpert.pl/aktualnosci/100-dofinansowania-na-szkolenia-z-druku-3d/


Źródło: CadXpert

Przypisy