Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wydarzenia

12 grudnia 2014

UR świat naczyń połączonych

0 97
Blisko 100 specjalistów i ekspertów utrzymania ruchu z kilkunastu branż wzięło udział w trzeciej edycji prestiżowego wydarzenia, jakim jest Ogólnopolskie Szkolenie Służb Utrzymanie Ruchu organizowane cyklicznie jesienią przez Forum Media Polska. Wydarzenie, które odbyło się 8-9 października w Luboniu pod Poznaniem, przebiegało pod hasłem "Cztery strony świata".

Cieszące się co roku coraz większym zainteresowaniem Ogólnopolskie Szkolenie Służb Utrzymania Ruchu było dla tegorocznych uczestników doskonałą okazją do analizy własnej strategii i polityki utrzymania ruchu na tle światowych praktyk. Po raz pierwszy jesienne Szkolenie SUR odbyło się w nowej dwuścieżkowej formule, według której eksperci prowadzili warsztaty dla dwóch grup uczestników z czterech dziedzin utrzymania ruchu: systemy informatyczne dla utrzymania ruchu, bezpieczeństwo w utrzymaniu ruchu, Lean Management oraz Teoria Ograniczeń E. M. Goldratta. Okazało się, że problematyka Lean Management oraz Teorii Ograniczeń – dwóch wchodzących niejednokrotnie w konflikt filozofii zarządzania zakładami produkcyjnymi – jest nadal innowacyjna dla departamentów służb utrzymania ruchu w Polsce. Szczupłe zarządzanie procesami Lean, w których tak istotne jest m.in. bezpieczeństwo podległych pracowników, okazało się podczas szkolenia przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Uporządkowanie, rozwój i standaryzacja działań i procesów rodem z japońskiej kultury produkcji Toyoty może w długofalowym horyzoncie czasowym przenieść wymierne efekty w dziale UR w postaci m.in. oszczędności, które można przeznaczyć na rozbudowę technologiczną podległego działu utrzymania ruchu. Trenerzy prezentowali podczas warsztatów światowe wzorce utrzymania ruchu obrazujące metody zarządzania departamentami poprzez minimalizację awarii, planowanie rocznych budżetów, budowanie efektywnych struktur podległego działu w globalnych koncernach.

WCMM – najlepsze światowe praktyki

Dwudniowe wydarzenie otworzył certyfikowany warsztat Andrzeja Kulika, który na sesji plenarnej przedstawił zasady budowy strategii utrzymania ruchu na drodze do World Class Maintenance Management, stanowiącego kunszt i naukę zarządzania zasobami utrzymania ruchu wykonywanymi przez różne gałęzie przemysłu typu Best-in-Class z całego świata. Prelegent rozpoczął szkolenie od uwypuklenia różnorodności uszkodzeń, a co za tym idzie – uzasadnienia samej potrzeby implementacji World Class Maintenance Management. Następnie Andrzej Kulik podkreślił zasadność i istotność zrozumienia sytuacji, w których można efektywnie stosować każdą z różnorakich strategii UR w celu zwiększenia niezawodności wyposażenia. Bez tej umiejętności wszelkie narzędzia, specjalizacje mogą okazać się nieskuteczne. Andrzej Kulik przedstawił również miejsce i funkcje UR w przedsiębiorstwie: funkcje, które historycznie nie pracowały dobrze razem, muszą zacząć współpracować w celu osiągnięcia optymalnej wydajności biznesu – produkcja musi pracować bliżej z UR, dział inżynierii musi przestać próbować zastąpić produkcję i UR technologią. Dział inżynierii, UR, IT i finansowy muszą pracować wspólnie w celu identyfikacji i rozwiązań problemów wpływających na biznes.

Audyt sprężonego powietrza

Krzysztof Dzieja, specjalista ds. wdrożeń oraz automatyk z firmy Pneumat System, wyjaśnił, jak powinny być realizowane modelowe audyty sieci sprężonego powietrza pod kątem optymalizacji kosztów w zakładach produkcyjnych. Prelegent przedstawił podczas ses...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy