Zakup maszyn spoza rynku wspólnotowego-wprowadzenie do obrotu lub użytku

Aktualności
Jednym z głównych celów, które stawia przed sobą Unia Europejska, jest stworzenie warunków do swobodnego przepływu towaru, usług i kapitału na wspólnym rynku wewnętrznym.

Zgodnie z tym założeniem prawodawstwo unijne przeciwdziała próbom zakłócenia tego przepływu oraz nakłada na państwa członkowskie stosowne obowiązki, które muszą być wypełnione zgodnie z postanowieniami wcześniej podpisanych aktów akcesyjnych. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej powstał dzięki zniesieniu cła wewnętrznego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy