Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Ewa Kania

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w Centrum Badań Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.
Od 2012 r. zajmuje stanowisko kierownicze akredytowanego laboratorium Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych znajdującego się w strukturze organizacyjnej CBiDGP Sp. z o.o. Zajmuje się problematyką eksploatacji środków smarnych: olejów przemysłowych, olejów elektroizolacyjnych, paliw ciekłych, jak również problematyką smarowania lin nośnych górniczych wyciągów szybowych. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych związanych z wyżej wymienioną tematyką. Jest członkinią komitetu organizacyjnego konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych” organizowanej cyklicznie przez CBiDGP.
e-mail: e.kania@cbidgp.pl, tel.: 32 324 22 51, www.cbidgp.pl

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz