Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regularna diagnostyka olejowa gwarancją niezawodności urządzeń mechanicznych

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 150

Kluczem do zapewnienia niezawodnego i bezawaryjnego działania maszyn i urządzeń będących w ruchu poza standardową strategią obejmującą przeglądy i monitoringi urządzeń w ramach działań podejmowanych przez jednostki utrzymania ruchu – są działania profilaktyczne oparte na okresowej diagnostyce środków smarnych.

 

Każdy ruchomy element maszyny jest narażony na tarcie i zużycie. Tarcie powoduje większe zapotrzebowanie na energię i większe jej straty. Ocenia się, że 30-40% całkowitej energii produkowanej na świecie jest pochłaniane przez tarcie. Zużywanie się elementów maszyn i urządzeń stanowi poważny problem techniczno-eksploatacyjny i ekonomiczny. Przedłużenie więc czasu eksploatacji maszyny ma wpływ na ograniczenie przestojów, liczby przerw w produkcji, kosztów pracy maszyny, a tym samym kosztów wytwarzania. Większość efektów wywołanych zużyciem (tarciem) można wykryć w środkach smarnych stosowanych, które są stosowane w celu ograniczania zużycia poszczególnych elementów urządzeń. Diagnostyka trybologiczna (nazwa pochodzi od trybologii, czyli nauki obejmującej badania nad tarciem, zużyciem i smarowaniem) to ocena stanu urządzenia bezpośrednio na podstawie wyników badań środków smarnych. Diagnostyka oleju zapewnia wiedzę na temat aktualnego stanu środka smarnego oraz w sposób pośredni informuje o stanie urządzenia, w którym jest stosowany środek smarny, oraz o postępie procesów trybologicznych. Na podstawie wyników badań oleju uzyskanych w wyspecjalizowanym laboratorium użytkownik wie, czy stosowany olej spełnia wymagania, czy jego stopień zanieczyszczenia wymusza konieczność przeprowadzenia dodatkowych zabiegów oczyszczających, czy też stopień zanieczyszczenia i zużycia wymusza konieczność wymiany oleju [2, 11].

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego środka smarnego oraz monitorowaniu jego właściwości fizykochemicznych:

  • zmniejszamy awaryjność urządzeń,
  • zwiększamy wydajność i efektywność pracy,
  • obniżamy koszty, a tym samym zwiększamy zyski.

Zakłady przemysłowe powinny powołać i odpowiednio przeszkolić służby smarownicze odpowiedzialne za gospodarkę smarowniczą. Szkolenie obejmuje dostawy oleju, ich magazynowanie, dystrybucję, utylizowanie odpadów oraz diagnostykę trybologiczną, która powinna być integralną częścią prawidłowo prowadzonej gospodarki smarowniczej w zakładzie przemysłowym.

 

Służby smarownicze w ramach racjonalnej gospodarki smarowniczej powinny:

  • Dbać o dobór odpowiedniego oleju do urządzenia, zwracając uwagę na wymagania zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.
  • Dbać o dostawy i warunki magazynowania oleju, zgodnie z obowiązującymi zasadami ppoż., jak i z wytycznymi producentów oleju.
  • Monitorować poziom oleju w urządzeniu, w razie konieczności dolewki oleju zapewnić odpowiednie warunki: małą wilgotność, ograniczenie zanieczyszczeń stałych (np. ograniczenie zanieczyszczeń poprzez zastosowanie filtra wstępnego).
  • Pobierać próbki oleju w celu monitoringu zmieniających się jego właściwości fizykochemicznych. W tym celu służby smarownicze powinny odbyć się stosowne szkolenia i ustalić harmonogramy poboru próbek do badań.
  • W przypadku konieczności wymiany oleju powinny czuwać nad właściwym postępowaniem, zgodnym z wytycznymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.
  • Podejmować decyzję o przeprowadzaniu odpowiednich działań pielęgnacyjnych oleju, takich jak filtracja, odwirowanie [1]. Decyzje takie podejmuje się na podstawie wyników badań oleju w ramach monitoringu lub na podstawie wskaźników w urządzeniu.

 

Wszystkie urządzenia będące w ruchu wymagają stosowania odpowiednio dobranych środków smarnych. Naturalnym zjawiskiem jest to, że w czasie pracy właściwości oleju ulegają pogorszeniu wskutek procesu starzenia – degradacji, powstania zanieczyszczeń, a także zużywania się dodatków i działania mikroorganizmów. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń ma prowadzenie profilaktyki zapobiegawczej opartej na diagnostyce oleju w eksploatacji. Skutkiem zużywania się oleju jest najczęściej pogorszenie barwy, wzrost lepkości, zmiana liczby kwasowej, powstawanie osadów, wzrost zawartości cząstek stałych. Parametry, które określają jakość oleju, powinny więc być okresowo kontrolowane [8].

Diagnostyka oleju polega na wybraniu odpowiedniego dla danego rodzaju oleju pakietu parametrów i kontrolowaniu ich zmian w czasie eksploatacji oraz właściwej interpretacji tych zmian w oparciu o założone granice kontrolne. Aby rozpocząć diagnostykę oleju, należy: ustalić częstotliwość poboru próbek, dobrać indywidualnie dla każdego urządzenia zakres badań, ustalić miejsce poboru próbki oraz przeszkolić odpowiednio personel do poboru próbek. Pobór próbki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy