Autor: Piotr Zychowicz

Konsultant i specjalista w zakresie Lean Thinking i motywacji. Trener biznesu, coach. Wspiera firmy w procesie ciągłego doskonalenia patrząc holistycznie na organizacje. W pracy łączy doświadczenia jakie dała mu praca w branżach usługowych, produkcyjnych i energetyce, jak również wykształcenie techniczne i coachingowe.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Czytaj więcej

Scrum Manufacturing

Im bardziej skomplikowany proces produkcyjny, tym bardziej wymaga on usystematyzowanego podejścia. W poszukiwaniu metod wspomagających procesy produkcyjne warto rozglądać się poza ten obszar, gdyż wartościowe rozwiązania można znaleźć w branżach z pozoru różnych od produkcji. W taki właśnie sposób postąpiła branża IT, dostosowując Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie na potrzeby produkcji oprogramowania. Powstała koncepcja nazywana została Lean Development i jej podstawą jest eliminacja strat.

Czytaj więcej

Lean Six Sigma, czyli połączenie dwóch najskuteczniejszych metod do doskonalenia procesów

Lean Manufacturing, czyli szczupłe wytwarzanie, skupia się na eliminacji marnotrawstwa w pro- cesie. Trend przechodzenia na tę koncepcję zarządzania stał się bardzo popularny na Zachodzie w latach 80. XX w. Jednak firma Motorola zdecydowała się iść inną drogą. I tak w połowie lat 80. XX w., kierując się filozofią, że jakość nie może kosztować, wprowadzono metodę Six Sigma, która dzięki pozyskiwaniu ogromnych ilości danych dąży do osiągnięcia prawie perfekcyjnej jakości – 3,4 błędu na milion. Warto dodać, że za tę metodę zarządzania jakością w 1988 roku Motorola otrzymała prestiżową nagrodę jakości, imienia M. Balridge’a, którą przyznaje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania jakością.

Czytaj więcej