Sposób na kryzys – transparentność i eliminacja strat

Zarządzanie i finanse

Światowy kryzys dotyka dzisiaj niemal każdą gałąź gospodarki. Praktycznie każdy przedstawiciel sektora produkcyjnego ponosi koszty wojny, pandemii, braków kadrowych, ogromnej inflacji czy problemów energetycznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na trudność funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezwykle niepewna przyszłość, gdyż decyzje gospodarcze przedstawicieli zarówno ze wschodu, jak i zachodu oraz gospodarzy Polski są wielką niewiadomą.

Napięcia gospodarczo-polityczne mają również bardzo silny wpływ na pracowników, operatorów produkcji, inżynierów, kierowników i menedżerów. Zwiększone koszty życia i świadomość, że w najbliższych miesiącach będą nadal znacznie rosły, zmusza pracowników do poszukiwania nowego zatrudnienia za większe wynagrodzenie. Przedsiębiorstwa szukające oszczędności decydują się nierzadko na zmiany organizacyjne, które powodują spadek zaangażowania, pogarszanie się atmosfery w zespołach oraz odejścia pracowników.
Jak w takim razie zadbać o status quo przedsiębiorstwa albo przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo pozostania organizacji w stanie nienaruszonym? Warto sięgnąć po rozwiązania sprawdzone i zbadane, które, mimo że wymagają dodatkowego wysiłku od kadry zarządzającej, mogą zapewnić utrzymanie wszystkich wymaganych wskaźników na dotychczasowym poziomie.

REKLAMA

Gotowość na kryzys

Winston Churchill mawiał, że generałowie zawsze są gotowi na wojnę. Podobnie do zarządzania powinni podchodzić menedżerowie. Skutecznego menedżera cechuje patrzenie perspektywiczne, a nie pełnej koncentracji na gaszeniu codziennych pożarów. W czasach prosperity powinno się analizować możliwe zagrożenia oraz planować postępowanie w razie ich wystąpienia. Brak gotowości na braki kadrowe, pandemie czy braki surowców, będą skutkować bardzo szybkimi efektami w przypadku wystąpienia powyższych kryzysów. Scenariuszy, jakie mogą wystąpić, jest wiele, jednak od tego są analitycy ryzyka i poszukiwanie rozwiązań zapobiegania problemom nim one wystąpią. Warto w tym celu skorzystać z narzędzi wykorzystywanych w Lean Management, tj. 5×Why czy Diagram Ishikawy, ale nie tylko.
Dogłębna analiza hipotetycznych sytuacji oraz poznanie sposobów rdzenia sobie z trudnościami przez inne organizacje, konkurencję, a nawet organizacje z innych sektorów, pozwalają zdobywać wiedzę, która może okazać się niezwykle potrzebna. Im więcej wiedzy i poznanych metod rozwiązywania problemów, tym więcej pomysłów i szybsza reakcja na problemy w swojej organiz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy