Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

17 kwietnia 2020

Badania lekarskie oraz szkolenia BHP w czasie pandemii

0 490
Czy pracodawca może wysłać pracownika na wykonanie badań lekarskich w czasie ogłoszenia stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego? Co ze szkoleniami bhp w firmie w tym trudnym okresie?

W dniu 16 marca 2020 roku pojawiło się stanowisko Głównego Inspektora Pracy (w dniu 01.04 utraciło moc), dające pierwsze przesłanki, że badania lekarskie zostaną automatycznie przedłużone na czas trwania epidemii. Wciąż czekaliśmy jednak na potwierdzenie tego w ustawie.

W dniu 31.03.2020 r. weszła w życie ustawa „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1(Dz.U. poz. 568) ” wprowadzająca min przepisy dot. badań lekarskich.

BADANIA OKRESOWE:

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy zawieszone zostało wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy w zakresie badań okresowych.

W praktyce oznacza to, że pracownikowi, któremu skończyła się ważność badań wstępnych, kontrolnych bądź okresowych po 07.03.2020 dotychczasowe orzeczenie lekarskie zostaje automatycznie przedłużone do 60 dni po ogłoszeniu ustania stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego. Zgodnie jednak ze Stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. badania takie powinno wykonać się niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie po ustaniu epidemii. Pamiętajmy, że chodzi o bezpieczeństwo naszych pracowników więc warto skierować pracownika na badania w możliwie najszybszym terminie.

Dotyczy to także, badań psychologicznych bądź innych wynikających z odrębnych przepisów.

BADANIA WSTĘPNE/KONTROLNE

Jeżeli chodzi o badania...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy