Czy można już wdrożyć rozwiązania ułatwiające procesy inwestycyjne polskich przedsiębiorców na terenie Ukrainy?

Debata w Poznaniu z udziałem wicepremier Ukrainy

Aktualności Wydarzenia

Poznań stanie się areną kluczowych debat o odbudowie Ukrainy, która nie może czekać. Szacuje się, że potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów na odbudowę zniszczeń wojennych. Jaka powinna być rola Polski w tym procesie? Jakie aktualne potrzeby definiuje ukraiński rząd i administracja? Czy można już wdrożyć rozwiązania ułatwiające procesy inwestycyjne polskich przedsiębiorców na terenie Ukrainy? To tylko część kluczowych pytań, które już 21-22 września pojawią się podczas debat na Kongresie Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Miejscem zacieśniania biznesowych polsko-ukraińskich więzi będą Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Największe straty na Ukrainie dotknęły sektora przemysłu, infrastruktury i biznesu. Kraj ten czeka długi i kosztowny okres odbudowy, w którym wsparcie Polski będzie kluczowe. Dlatego też strona ukraińska i społeczność międzynarodowa rozpoczęły już debatę na temat koniecznych inwestycji. Na inauguracji Kongresu wystąpi Olha Stefanishyna, wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele kluczowych organizacji i instytucji zaangażowanych w proces odbudowy.

REKLAMA

​​

Kluczowe wyzwania

Podczas dwudniowego Kongresu odbędą się panele z ekspertami z Polski i Ukrainy skupiające się na odbudowie Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Gospodarzami debat są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klub Jagielloński oraz Instytut Poznański.

- Dzisiaj Ukraina przeżywa dramatyczne chwile związane z rosyjską agresją, ale jutro po zwycięstwie, którego jestem pewien, Ukraina będzie wielkim placem budowy. Świat zachodni musi udowodnić, że to właśnie w warunkach demokracji i współpracy międzynarodowej buduje się najnowocześniejszą gospodarkę. Taką gospodarkę będzie budowała Ukraina. Nikt nie ma z ukraińskiego rynku takich doświadczeń, jak właśnie polscy przedsiębiorcy i polscy menedżerowie. Dlatego należy się spodziewać, że świat zachodni będzie chętnie sięgał do partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i do polskich menedżerów – podkreśla Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Podczas debat organizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą zaproszeni prelegenci omówią m.in.: wyzwania dla logistyki, infrastruktury i transportu, finansowanie inwestycji, kwestie rynku pracy, współpracę samorządów z sektorem MŚP ale także priorytety dla suwerenności energetycznej Ukrainy.

Kluczowym w rekonstrukcji infrastruktury Ukrainy jest sektor budowlany, który zostanie omówiony na dedykowanych sesjach. Gospodarzem dyskusji na ten temat będzie Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

- Planujemy 3 sesje poświęcone wyłącznie problematyce sektora budowlanego, m.in szansom i zagrożeniom udziału polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy wobec realnych szans zakończenia konfliktu i ewentualnych implikacji przy jego trwaniu. Poruszymy temat kompetencji polskich firm budowlanych, potencjał rynku pracy, opcje finansowania realizacji inwestycji na Ukrainie, zasoby materiałowe oraz sprzętowe. Z kolei forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie omówi doświadczenia polskich firm oraz oczekiwane instrumenty wsparcia od polskiego rządu istotne dla rozpoczęcia zaangażowania rodzimych podmiotów – zapowiada Jan Styliński, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W procesie odbudowy Ukrainy istotną rolę odegrać mogą organizacje pozarządowe, dla których powstanie kolejna scena Kongresu COMMON FUTURE. Jej gospodarzem będzie Instytut Poznański.

- To miejsce dyskusji i pomysłów, łączące ekspertów z obu krajów w celu odbudowy infrastruktury, wsparcia społeczności i rozwoju gospodarczego – mówi Kevin Nowacki, prezes Zarządu Instytutu Poznańskiego.

Klub Jagielloński zorganizuje scenę "strategiczną". - Wspólnie z naszymi gośćmi chcemy zastanowić się nad kluczowymi geopolitycznymi wyzwaniami: Czy USA/UE wyłożą poważne środki na inwestycje na Ukrainie? Jak różne scenariusze wojny wpłyną na odbudowę? Czy Polska będzie mogła liczyć na przychylność Ukrainy w tym procesie? Wreszcie, czy polskie państwo jest do tego przygotowane?- zdradza Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.

Strona ukraińska gotowa na dialog

Ukraina wyraża gotowość do szybkiej odbudowy kraju, a Kongres ma przygotować przedsiębiorców z różnych sektorów do aktywnego udziału w tym procesie.

Do Poznania przyjadą przedstawiciele kluczowych organizacji związanych z sektorem budowlanym. Jedną z nich jest Konfederacja Budowniczych Ukrainy - największy związek branżowy w Ukrainie, reprezentujący ponad 800 członków i zrzeszający 80% firm branży budowlanej, które zatrudniają ponad sto tysięcy osób. Według danych KBU z każdym dniem szkody wyrządzone w wyniku wojny stają się coraz większe. Ich całkowita wartość wynosi około 700 miliardów dolarów, z czego według danych z sierpnia 2023 roku straty w majątku przedsiębiorstw wynoszą 11,4 miliarda dolarów. Od początku wojny co najmniej 426 dużych i średnich przedsiębiorstw prywatnych oraz spółek państwowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Do Kongresu dołączą także prelegenci z Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, stowarzyszenia publicznego, generującego do 80% PKB Ukrainy. W jego skład wchodzą przedstawiciele dużego, średniego i małego biznesu.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE jest inicjatywą Grupy MTP i odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerami strategicznymi Kongresu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Partnerami Samorządowymi są Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Miast Ukraińskich. Partnerem Złotym jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kongres wspierany jest także przez ponad dwudziestu partnerów branżowych.

Więcej informacji o Kongresie: www.common-future.pl

Przypisy