Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

18 czerwca 2014

Dobry wybór dla poprawy bezpieczeństwa. System Lockout Tagout on-line

0 99
W 2014 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce i Europie serwis internetowy e-loto.pl dostarczający pełne wsparcie w zakresie systemu blokowania i oznaczania maszyn Lockout Tagout (LOTO).

W 2014 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce i Europie serwis internetowy e-loto.pl dostarczający pełne wsparcie w zakresie systemu blokowania i oznaczania maszyn Lockout Tagout (LOTO). System e-loto.pl to kompleksowe narzędzie wspomagające wprowadzenie systemu bezpiecznej organizacji pracy w przedsiębiorstwach. E-loto.pl zapewnia fachową wiedzę dla przedsiębiorstw z zakresu LOTO i BHP i udostępnia wzory dokumentacji LOTO oraz gotowe szkolenia dla pracowników, przy zachowaniu niskiego poziomu kosztów wdrożenia tego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracowników w trakcie pracy, szczególnie w zakładach przemysłowych, jest jednym z najważniejszych celów służb BHP i Utrzymania Ruchu. Obecnie świadomość zwiększania poziomu bezpieczeństwa pracy nie występuje już tylko w dużych międzynarodowych koncernach, ale także w wielu polskich przedsiębiorstwach. Dążenie do celu „ZERO WYPADKÓW” nie jest jedynie hasłem, ale rzeczywiście realizowanym celem przedsiębiorstw, poprzez wprowadzanie wielu działań organizacyjnych, szkoleń i ogólnie prewencji. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28-03-2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, przedsiębiorstwa są zobligowane do wdrożenia systemów bezpieczeństwa pracy, a wdrożenie systemu Lockout Tagout jest bardzo dobrym rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie wytycznych tego Rozporządzenia. Również wdrożenie ISO 18001 jest ważnym elementem poprawiającym jakość bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a jednym z elementów koniecznych do uzyskania certyfikacji jest właśnie system Lockout Tagout.

System Lockout Tagout (LOTO) to grupa rozwiązań umożliwiających odpowiednią kontrolę nad maszynami i instalacjami w czasie prowadzonych prac związanych z serwisem i utrzymaniem ruchu. Często system ten określany jest mianem Standardu „Izolacji Energii” lub „procesem kontroli niebezpiecznej energii”, ale zawsze nadrzędnym celem jest osiągnięcie tzw. stanu zerowej energii na maszynach podlegających serwisowi czy remontowi.
System LOTO jest także rozwiązaniem pozwalającym ustandaryzować proces komunikacji pomiędzy różnymi grupami pracowników w zakładzie np. pomiędzy działem produkcji, technologią, utrzymaniem ruchu. Pozwala także lepiej kontrolować prace prowadzone przez serwisy zewnętrzne. Ogólna zasada działania systemu LOTO polega na zabezpieczeniu odpowiednim sprzętem maszyny przed jej p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy