Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

29 maja 2015

Dobrze naoliwiona współpraca

0 74
Na decyzję o przekazaniu zadań smarowniczych firmie outsourcingowej, wpływa co najmniej kilka biznesowych argumentów. Najczęściej jest to chęć skoncentrowania się na swojej głównej działalności, jak również redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Gospodarka smarownicza, zwana potocznie „gospodarką olejową”, jest definiowana jako zespół działań techniczno-organizacyjnych mających zapewnić najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń. Prowadzona w racjonalny sposób może znacznie obniżyć koszty utrzymania ruchu, ponieważ poprzez dobór odpowiednich środków smarnych i odpowiednią technikę smarowania można wyeliminować lub obniżyć do minimum szkodliwe i niszczące działanie tarcia między współpracującymi elementami, a przez to zapobiec przedwczesnemu zużyciu elementów maszyn i urządzeń. Działania w ramach gospodarki smarowniczej muszą być prowadzone profesjonalnie i kompleksowo z ciągłym wykorzystaniem aktualnej wiedzy z zakresu środków smarnych, urządzeń i systemów smarowania, metod i urządzeń do pielęgnacji eksploatowanych olejów, a także metod monitorowania i diagnozowania stanu urządzeń (np. diagnostyka drganiowa, termografia itp.). Z opinii wielu przedsiębiorców produkcyjnych wynika, że problemy związane ze smarowaniem są bardzo powszechne. Niewłaściwe smarowanie jest przyczyną przedwczesnego zużycia elementów maszyn i urządzeń, nadmiernego zużycia olejów, smarów i części zamiennych, jak również obniżenia dyspozycyjności maszyn. Najczęściej wymieniane problemy związane z szeroko pojętym smarowaniem w zakładach produkcyjnych to:

  • brak przypisania odpowiedzialności za smarowanie maszyn i urządzeń jednej komórce organizacyjnej,
  • źle zdefiniowane wymagania urządzeń co do smarowania,
  • zbyt wiele różnych środków smarnych w użyciu,  źle zaplanowane działania smarownicze,
  • brak historii z wykonanych czynności,
  • brak nadzoru nad czystością olejów i układów olejowych,
  • źle dobrane lub niska jakość środków smarnych w użyciu,
  • realizacja zadań smarowniczych przez niewykwalifikowany personel.

Powyższe problemy nie idą w parze z obserwowanymi od kilku lat trendami do ograniczania kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, przy jednoczesnej poprawie ich niezawodności i dyspozycyjności. Rosnące wymagania wymuszają na dostawcach urządzeń i usług szukanie nowych, racjonalnych ekonomicznie i niezawodnych rozwiązań, które wypełnią postawione im zadania bez szkody dla środowiska naturalnego. Rozwiązaniem dla tych problemów może być powierzenie utrzymania gospodarki smarowniczej zewnętrznym firmom posiadającym nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany personel, czyli tzw. outsourcing gospodarki smarowniczej. Wybór outsourcingu gospodarki smarowniczej jest argumentowany przede wszystkim względami ekonomicznymi. Działy Utrzymania Ruchu nie chcą nabywać drogiego sprzętu diagnostycznego, niezbędnego np. przy wykonywaniu analiz olejowych. Kwestia ta dotyczy również specjalistycznych szkoleń, na które budżety są ograniczane. Ponadto serwisowanie maszyn i urządzeń nie przynosi zysków fabryce. Niejednokrotnie konieczność outsourcingu dyktuje polityka firmy zmierzająca do całkowitego zlecenia podmiotom zewnętrznym wszystkich pomocniczych procesów działania fabryki. Aby jednak powierzenie gospodarki smarowniczej zewnętrznej firmie przyniosło oczekiwane rezultaty, należy szerzej zastanowić się nad zakresem i sensownością prac, które chcemy powierzyć (np. dużo tańsza okaże się wymiana oleju na nowy w niewielkiej pojedynczej obrabiarce, niż wykonywanie analiz olejowych).

Usługi szyte na miarę

Outsourcing gospodarki olejowej może mieć różny zakres w zależności od wielkości i charakteru pracy przedsiębiorstwa. Duże koncernowe zakłady produkcyjne najczęściej powierzają całą gospodarkę olejową w ręce profesjonalistów, zwiększając przez to swoją produktywność poprzez zminimalizowanie występowania awarii (wyk. 1 Zmniejszenie udziału działań serwisowych spowodowanych awariami maszyn w długofalowym okresie -materiały firmy Ecol) i obniżając całkowite koszty funkcjonowania zakładu. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw często wykorzystuje się tylko te usługi, których wewnątrzzakładowe służby utrzymania ruchu nie są w stanie wykonać np. ze względu na brak kosztownej aparatury pomiarowej.

Firmy raczej oszczędnie podchodzą do zwiększania budżetów na outsourcing gospodarki smarowniczej, ponieważ jest on kosztem, a fabryki dążą do tego, aby koszty nie rosły. W praktyce różny jest też czas trwania umów – wynosi on najczęściej od 1 roku do 5 lat, ale są również przypadki, gdzie umowy są podpisywane na czas nieokreślony. Zakres usług z dziedziny gospodarki olejowej, w których wyspecjalizowały się firmy outsourcingowe, jest bardzo szeroki i obejmuje takie usługi, jak: zarządzanie gospodarką smarowniczą przedsiębiorstwa, wymianę, uzupełnianie i pielęgnacj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy