Dołącz do czytelników
Brak wyników

Technologie

17 sierpnia 2022

NR 4 (Lipiec 2022)

Inwestycja w nowoczesne technologie zrobotyzowane – analiza kosztów

0 80

Robotyzacja zakładów przemysłowych niesie ze sobą korzyści w postaci wzrostu wydajności produkcji. Do jej niewątpliwych zalet należy także poprawa jakości produktów oraz optymalizacja kosztów. Wiele firm decyduje się na zakup robotów także ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Wciąż jednak pozostaje pytanie, czy koszty inwestycyjne, jakie należy ponieść na zakup technologii zrobotyzowanych, są w stanie zwrócić się w akceptowalnym czasie?

Zagadnienie jest bardzo obszerne, podobnie jak obszerna jest lista technologii uznawanych za zrobotyzowane. Trudno bowiem porównać koszt zakupu kilkutonowego robota, który pracuje w wydzielonej klatce, z ceną zakupu niewielkiego cobota, czyli robota współpracującego z człowiekiem. O ile pierwszy typ robota znajduje zastosowanie głównie w dużych przedsiębiorstwach, które stać na poniesienie dużych nakładów inwestycyjnych, o tyle coboty cieszą się popularnością również w małych i średnich firmach produkcyjnych oraz w branży magazynowej i logistycznej. 
Nie mogąc zatem określić, ile kosztują roboty (ze względu na znaczne zróżnicowanie ich cen i funkcji), warto zastanowić się, ile czasu musi upłynąć, aby przedsiębiorstwo osiągnęło zwrot z inwestycji. Wielu producentów na swoich stronach internetowych zamieszcza specjalne kalkulatory, które pomagają w ocenie opłacalności zakupu robota. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć sposoby, w jakie dokonać można kalkulacji zwrotu z inwestycji. Warto jednak pamiętać, że będą to wyliczenia oparte na szacunkowych danych i nie są one w stanie zastąpić precyzyjnej analizy kosztów zakupu i wdrożenia technologii zrobotyzowanej.

Co należy wziąć pod uwagę?

Przede wszystkim należy zacząć od analizy sytuacji poprzedzającej zakup technologii. W tym celu konieczne jest wyciągnięcie aktualnych danych dotyczących procesu produkcji. Chodzi przede wszystkim o te informacje, które dotyczą kontroli jakości czy kosztów przestoju, czyli związane są z rocznym kosztem obsługi stanowiska. Do kalkulacji, jaką w tym celu należy wykonać, warto wykorzystać następujący wzór:

Liczba pracowników [razy] liczba zmian [razy] koszt pracownika [dodać] koszt postoju [dodać] koszt odpadów [dodać] koszty efektywności pracy.

Dwie pierwsze wartości podawane są w jednostkach, a kolejne w wartości monetarnej (zł).
Do otrzymanego wyniku należy także dodać inne koszty wynikające z integracji całego stanowiska. Trzeba pamiętać o dodatkowych akcesoriach niezbędnych do tego, aby robot spełniał swoje zadanie, takich jak chwytaki czy urządzenia peryferyjne. Jeśli urządzenie może stanowić zagrożenie dla operatora, konieczne będzie zastosowanie dodatkowych, zewnętrznych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, takich jak wygrodzenia, kurtyny bezpieczeństwa, maty naciskowe czy laserowe skanery.
Na tej podstawie, wyliczając koszty inwestycji, należy posłużyć się wzorem:

Cena robota [dodać] + cena oprzyrządowania [dodać] system wizyjny [dodać] zewnętrzne elementy bezpieczeństwa [dodać] integracja [dodać] cena transportu [dodać] dodatkowe koszty. 

Kolejnym krokiem jest obliczenie kosztów obsługi stanowiska po zainstalowaniu robota. Stosuje się do tego celu podobny wzór jak przy wyjściowej ocenie tego parametru. Zwykle konieczna jest choćby minimalna obsługa robota. Najczęściej nadal generowane są odpady, ale w mniejszej ilości. Redukcji ulega też liczba przestojów, a poprawia się jakość produktów. Taki przecież cel towarzyszy decyzji o zakupie nowoczesnych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy