Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

7 września 2020

Jak zakład recyklingu oszczędza rocznie ponad 50 tys. euro?

0 148
Zakład recyklingu, który doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk zamontowanych w przenośniku sortownika optycznego, uzyskał znaczące oszczędności, wykorzystując serię opraw dzielonych SNN wyposażoną w łożyska baryłkowe NSKHPS. Dzięki ograniczeniu kosztów wymiany łożysk, konserwacji oraz wyeliminowaniu uszkodzeń zakład oszczędza rocznie 51 174 euro.

Problem w zakładzie recyklingu ujawnił się wkrótce po instalacji łożysk - w ciągu zaledwie trzech miesięcy odnotowano pięć napraw. Kadra kierownicza zakładu, chcąc rozwiązać problem, który okazał się kosztowny ze względu na naprawy i nieplanowane przestoje, zaprosiła zespół ekspertów NSK do przeprowadzenia pełnego przeglądu zastosowania.

W ramach przeglądu stanowiącego część Programu Wartości Dodanej AIP zespół inżynierów NSK szybko odkrył, że to wibracje i problemy ze smarowaniem powodują przedwczesne uszkodzenia łożysk. W szczególności negatywną rolę odegrały wibracje charakterystyczne dla tego typu zastosowań, które spowodowały poluzowanie śrub dociskowych, co z kolei doprowadziło do poślizgu wału w wewnętrznym pierścieniu łożyska. Odnotowano również, że zamontowany zespół łożyskowy nie posiadał otworu do odprowadzania smaru, w wyniku czego dochodziło do nadmiernego gromadzenia się środka smarnego i powstawania wysokiej temperatury.

W następstwie obserwacji firma NSK zarekomendowała użycie ło...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy