Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak zintegrować zarządzanie zleceniami remontowymi w SAP ERP?

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 6
0 67

Ewolucja strategii zarządzania remontami w minionym wieku rozpoczęła się od pierwszego, prostego podejścia „napraw, kiedy jest awaria” z lat 30. i 50., poprzez planowanie całościowych przeglądów w latach 50. i 80. Od lat 80. maksymalizacja czasu pracy aktywów produkcyjnych z wykorzystaniem stałego monitorowania warunków działania zmieniła świat utrzymania ruchu, gdzie systemy komputerowe nadzorują maszyny oraz planują i analizują pracę zespołu techników.

 

W tym miejscu należy wyjaśnić tytuł tekstu mówiący o raportowaniu taktycznym. Otóż raportowanie w systemach SAP widzę na trzech poziomach:

  1. Poziom operacyjny to raportowanie bezpośrednio z danych transakcyjnych, z dokumentów zarejestrowanych w systemie, np. ze zleceń remontowych czy zawiadomień o awariach. Ten poziom zapewnia sprawne funkcjonowanie bieżących operacji w przedsiębiorstwie.
  2. Poziom taktyczny to System Informacji Logistycznej, czyli raportowanie nadal w wybranym obszarze funkcjonalnym, np. remontów i utrzymania ruchu, ale już na podstawie danych zagregowanych w strukturach informacyjnych. Tutaj analizujemy trendy, patrzymy już bardziej zarządczo na procesy. Jest to poziom raportowania średniego poziomu menedżerskiego.
  3. Poziom strategiczny to raportowanie przekrojowe poprzez obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa integrujące całość procesów przedsiębiorstwa, np.  obszar zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne z całością gospodarki remontowej. Raporty tutaj są realizowane zwykle w hurtowni danych SAP BW/BI i często bogato wizualizowane w postaci syntetycznych dashboardów. Jest to poziom raportowania wyższego szczebla menedżerskiego.

               

Istotne przy tym jest, że w istocie te trzy poziomy raportowania muszą być ze sobą spójne i bazować na tych samych danych. Inny jest tylko poziom agregacji i integracji danych. To jest pozornie truizm, jednak często widzę sytuacje, gdzie raporty na różnych szczeblach zarządzania lub w różnych obszarach funkcjonalnych pokazują zupełnie inne wartości tych samych wielkości, np. poziomy prognozowanych zapasów widziane przez controlling strategiczny są bardzo różne od tych prezentowanych operacyjnie przez zaopatrzenie czy produkcję.

 

System Informacji Logistycznej SAP

SAP PMIS, podobnie jak system informacji zaopatrzenia, gospodarki materiałowej czy sprzedaży, jest częścią Systemu Informacji Logistycznej SAP (SAP LIS), stanowi jego moduł. Ten system jest dostępny w każdej instalacji systemu SAP ERP. Jego wykorzystanie nie wymaga dodatkowych licencji, infrastruktury sprzętowej czy integracji przepływu informacji. Wszystko jest dostępne niejako z pudełka wraz z całą niezbędną konfiguracją. Jeśli SAP LIS nie działa lub pokazuje nieprawidłowe dane, wynika to wyłącznie z błędów wdrożeniowych i uszkodzenia ustawień systemu w trakcie implementacji. Czym zatem jest SAP LIS? W swojej istocie SAP LIS jest prostą hurtownią danych, wbudowaną i w pełni zintegrowaną z SAP ERP. Dużą zaletą SAP LIS jest jednolite podejście do raportowana i analityki w tych obszarach. Zatem opanowanie funkcjonalności SAP LIS np. w zakresie zarządzania zapasami pozwala łatwo analizować zakupy czy produkcję.

W dużych hurtowniach danych mówi się o wielowymiarowych kostkach informacji, o wymiarach raportowania i raportowanych faktach. SAP LIS jest małą hurtownią danych, ma jednak wszystkie powyższe cechy – struktury informacyjne odpowiadające kostkom informacji, cechy to wymiary raportowania, a wskaźniki to raportowane fakty.

 

Rys. 1. Przykładowe elementy struktury informacyjnej SAP PMIS

 

Szczególną cechą (wymiarem) struktury informacyjnej SAP LIS jest czas. Wymiar czasu można zdefiniować wg dni, tygodni, miesięcy, a także finansowych okresów obrachunkowych.

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy