Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak sprawnie optymalizować diagnostykę przy pomocy systemów CMMS/EAM?

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 153

Działy utrzymania ruchu mogą dziś korzystać z coraz szerszej gamy urządzeń diagnostycznych, które stają się dostępne nawet dla mniejszych firm: kamer termowizyjnych w postaci przystawek do smartfonów, urządzeń pomiarowych współpracujących ze smartfonami, dronów wyposażonych w aparaty...

Postęp techniczny sprawia, że ich ceny spadają, a możliwości rosną.

 

Diagnostyka pozwala działom utrzymania ruchu na lepsze zrozumienie procesu zużywania się infrastruktury technicznej, umożliwia przeprowadzenie wymiany części przed awarią całego urządzenia, a w efekcie wydłuża czas eksploatacji maszyn oraz utrzymuje odpowiednią jakość produkcji. Prowadzenie diagnostyki urządzeń oznacza również mniej prac awaryjnych dla działów utrzymania i lepsze wykorzystanie czasu pracy. Dlatego warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać możliwości diagnostyki w powiązaniu z posiadanym systemem CMMS/EAM, żeby zoptymalizować działanie SUR.

Wprowadzanie badań diagnostycznych w firmie należy rozpocząć od wytypowania urządzeń, które będą im podlegały. Jednym z kryteriów będzie przyjęta dla danego urządzenia strategia utrzymania, np. diagnostyka nie ma zastosowania dla urządzeń użytkowanych bez konserwacji aż do wystąpienia usterki (run-to-failure). Drugim kryterium będzie krytyczność urządzenia: urządzenia o większym znaczeniu dla firmy mogą wymagać większej liczby badań. Źródłem tych informacji (priorytet urządzenia oraz stosowana strategia utrzymania) powinien być system CMMS/EAM.

Następnie należy rozpocząć planowanie wykonywania czynności diagnostycznych dla ustalonych w poprzednim kroku urządzeń. W systemie CMMS/EAM należy w module harmonogramowania czynności cyklicznych zaplanować prowadzenie badań diagnostycznych, np. termowizyjnych, kontroli wibracji itd. Dla każdego kontrolowanego urządzenia należy określić:

  • Jakie badanie/badania mają być wykonywane – czasem nie wystarczy przeprowadzenie tylko jednego rodzaju badania, żeby upewnić się, czy urządzenie pracuje poprawnie. W planowaniu czynności należy zawrzeć również informację o czasie jej wykonania – niektóre badania są czynnością jednokrotną i krótkotrwałą, inne wymagają powtórzeń np. o różnych porach dniach, jeszcze inne będą wymagały dłuższego okresu zbierania informacji. Planowanie diagnostyki eliminuje dość częsty problem związany z prowadzeniem poszczególnych rodzajów badań niezależnie od siebie. Taka „wyspowa” analiza danych oznacza, że jeśli każdy z oddzielnych pomiarów mieści się w zakładanych granicach, to uznaje się, że urządzenie jest sprawne. Traci się możliwość skorelowania kilku wyników, które razem mogą być zwiastunem potencjalnej awarii.
  • Jak często ma być wykonywane badanie – informacja o częstotliwości powinna bazować na zaleceniach producenta, informacji dotyczącej podobnych urządzeń, literaturze fachowej, wreszcie na doświadczeniu SUR.
  • Jakie urządzenia mają być wykorzystane do przeprowadzania badań – sprzęt diagnostyczny powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju badania, musi mieć odpowiednie parametry, wyposażenie itp. Określenie właściwego sprzętu ułatwia przeprowadzenie samego badania. Należy także określić, czy będzie to sprzęt własny, czy należący do firmy zewnętrznej (czasem taniej jest wynająć specjalistyczny sprzęt, niż kupować go do sporadycznych badań).
  • Jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik obsługujący sprzęt diagnostyczny – często zdarza się, że do obsługi takiego urządzenia wymagane jest uprzednie specjalistyczne szkolenie. Nie wszyscy pracownicy powinni wykonywać badania przy pomocy sprzętu badawczego, bo albo nie będą potrafili przygotować go właściwie do pracy, albo nie będą w stanie zinterpretować wyników. Dotyczy to oczywiście sprzętu własnego – zlecając wykonanie badania firmie zewnętrznej, z reguły zamawia się kompleksową usługę: sprzęt z operatorem oraz interpretacją wyników.
  • Warunki bezpiecznego prowadzenia diagnostyki. Z reguły badania przeprowadza się podczas pracy urządzeń, żeby wykryć nieprawidłowości widoczne tylko podczas jego obciążenia. Dla pracownika wykonującego badania oznacza to dodatkowe ryzyko, które powinno zostać odpowiednio opisane oraz należy zaproponować odpowiednie do warunków środki ochrony osobistej.

Po zaplanowaniu terminów wykonania badań system CMMS/EAM będzie przypominał o konieczności wykonania danej czynności. Trzeba wtedy upewnić się, że pracownik po wykonaniu badania zapisze jego wyniki w systemie CMMS/EAM. Zawsze należy w systemie zapisać plik/pliki z wynikami badań (o ile dane urządzenie pomiarowe generuje tego rodzaju informacje). Najprostszym rodzajem badania jest ocena wizualna, wtedy rezultatem będzie dokumentacja fotograficzna (zdjęcia, filmy), które powinny zostać zapisane w systemie CMMS/EAM. Jednak w przypadku badań wibracji, badań ultradźwiękowych itp. samo zapisanie pliku (i to np. w postaci pliku binarnego) niewiele daje osobom, które będą analizowały te dane. Konieczne jest wtedy zapewnienie miejsca w modelu danych systemu CMMS/EAM na odpowiednio sformato...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy