Targi SYMAS i MAINTENANCE 2023

Aktualności Wydarzenia

Już za niecały tydzień, bo w dniach od 18 do 19 października 2023 r. na terenach EXPO Kraków odbędą się 14. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu MAINTENANCE 2023. Tradycyjnie organizowane są one wraz z Międzynarodowymi Targami Obróbki Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS 2023.

Podczas 14. edycji wydarzenia nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z szansami i wyzwaniami jakie stoją przed firmami w dobie Przemysłu 4.0. Zobaczymy tam również szereg rozwiązań Sztucznej Inteligencji  i Przemysłowego Internetu Rzeczy. Wystawcy zaprezentują również systemy chroniące przed zagrożeniami z jakimi muszą zmierzyć się Służby Utrzymania Ruchu przy wdrażaniu cyfryzacji produkcji. Z pewnością będzie też można porozmawiać o tym, jak przedsiębiorstwa muszą przygotować się do zmian w dyrektywie maszynowej. Targom towarzyszy też szereg dodatkowych konferencji i wykładów.

REKLAMA

​​

Dodatkowo, w tym roku po raz pierwszy targom SYMAS i MAINTENANCE towarzyszyć będzie po raz pierwszy 6. edycja Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 2023. Jak podają organizatorzy, są to jedyne poświęcone tej tematyce targi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi SYMAS i MAINTENANCE

Tegoroczne targi SYMAS i MAINTENANCE podzielone będą na 8 stref tematycznych, które pozwolą na łatwiejsze znalezienie specjalistycznych produktów i usług oferowanych przez wystawców. Zakres tematyczny każdej ze stref powiązany jest albo z konkretną grupą produktów i usług, bądź też z rozwiązaniami skierowanymi do konkretnej branży przemysłu. W tym roku strefy te to: strefa ATEX, strefa Cementowo-Wapiennicza, Przemysł 4.0, Outsourcing, Filtry, Mining, Lighting i BHP.

Tradycyjnie, rozwiązania, które będą mogli zobaczyć zwiedzający targi MAINTENANCE 20023 skoncentrowane będą na różnych technologiach i metodach służących zapobieganiu nieplanowanym postojom i technologiom polepszającym efektywność produkcji zakładów przemysłowych.

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS są natomiast spotkaniem, które w sposób kompleksowy przedstawia technologie związane z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.

Połączenie w trakcie jednego wydarzenia dwóch szeroko obecnych w przemyśle zagadnień: obróbki i transportu materiałów sypkich i masowych oraz narzędzi i metod utrzymania ruchu, pozwala na kompleksową prezentację rozwiązań niezbędnych w większości firm produkcyjnych, niezależnie od branży w jakiej działają.

Profil ekspozycji targów SYMAS® i MAINTENANCE obejmuje następujące zagadnienia:

  • przetwarzanie materiałów sypkich (kruszenie, granulowanie, mieszanie, chłodzenie, suszenie, przesiewanie)
  • obróbka i transport (sortowanie, filtrowanie, ważenie, dozowanie, transport przenośnikowy i pneumatyczny, aparatura pomiarowa)
  • magazynowanie (przechowywanie, silosy, technika magazynowania, pakowanie i przeładunek materiałów sypkich, hałdowanie)
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe (urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych)
  • usługi dla branży (projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych, remonty i utrzymanie ruchu, audyt i certyfikacja urządzeń, transport i spedycja materiałów sypkich).

Więcej informacji: https://symas.krakow.pl/

Przypisy